شمیم دانش

لوگو نشر شمیم دانش
مدیر مسئول
:
فرح طاهباز
نام
:
شمیم دانش
تاریخ ایجاد
:
1388
book titlebook ISBNbook Edition No
آشنایی با کامپیوتر 97860091793121
القرآن الکریم 97860091793051
قواعد اختصاصی آپارتمان 97860091793671
Refereeing rules of Savate: in English & French languages 97860091793291
نگارش حقوقی اظهارنامه 97860091793501
حل المسائل اصول حسابداری "2" بر اساس کتاب اصول حسابداری 2 دکتر ایرج نوروش و فیض‌ا... شیرزادی 97860091793811
ارتباط میان عدالت سازمانی با بهره‌وری کارکنان 97860091793361
رابطه رفتار شهروندی سازمانی و رضایت شغلی (با رویکرد کاربردی) 97860091793981
مدیریت دانش و یادگیری سازمانی (مفاهیم، تعاریف و نظریه‌ها) 97860091793431
آشنایی با سخت‌‌افزار 97860093560101
رقابت قدرتهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در آسیای مرکزی و قفقاز 97860093560031
روانشناسی صنعتی / سازمانی: یک رویکرد کاربردی 97860093560341
روانشناسی صنعتی / سازمانی: یک رویکرد کاربردی 97860093560271