کارنامه کتاب

مدیر مسئول
:
پروین عزیزی
نام
:
کارنامه کتاب
تاریخ ایجاد
:
1379
book titlebook ISBNbook Edition No
مبانی نظری عکاسی 97896481720961
کارنامه کتاب خلاقیت موسیقی: تست‌های طبقه‌بندی شده پاسخ‌نامه تشریحی آزمون‌های جامع کنکورسراسری (89 - 1383) 97896481720101
خلاقیت موسیقی 97896481720342
خلاقیت تصویری 97896481720411
چکیده مدیریت استراتژیک: آنچه باید برای ماندگاری کسب و کار بدانید 97896481721331
درک عمومی ریاضی و فیزیک 97896481720272
خلاقیت موسیقی: تست‌های طبقه‌بندی شده، پاسخ‌نامه تشریحی، آزمون‌های جامع 97896481720583
مجموعه تست‌های تاریخ هنر ایران و جهان 97896481720651
تئاتر بدون گیشه 97896481721191
خلاقیت تصویری 97896481720892
ده سال کنکور هنر 97896481721021
خلاقیت موسیقی: تست‌های طبقه‌بندی شده، پاسخ‌نامه تشریحی، آزمون‌های جامع 97896481721574
مبانی موسیقی 97896481720033
درام انتقادی: مبانی و معیارها 97896481721641
مردم‌شناسی و موسیقی: گزیده مقالات (1888 - 1995) 97896481722491
ده سال کنکور هنر 97896481721712
درک عمومی ریاضی و فیزیک: کتاب تمرین 97896481722252
استراتژی عملیات 97896481723171
کلیات شمس تبریزی 97896492829091
کلیات شمس تبریزی 97896492829161
گزیده دیوان شمس تبریزی 97896492829301
کلیات سعدی شامل: گلستان، بوستان، غزلیات، قصاید، رباعیات و قطعات 97896492829781
شاهنامه فردوسی: بر اساس چاپ مسکو 97896492829541
شاهنامه فردوسی 97896492829921
خلاقیت تصویری: کتاب تمرین 978964817221811
خلاقیت موسیقی 978964817219512
خواص مواد 97896481722633
درک عمومی ریاضی و فیزیک: کتاب تمرین 97896481723245
مبانی موسیقی 978964817220113
مجموعه پرسش‌های خلاقیت نمایشی 97896481722873
مجموعه تست‌های تاریخ هنر ایران و جهان 97896481721889
الفبای کنکور هنر: ترسیم فنی 97896481723551
الفبای کنکور هنر: خلاقیت تصویری 97896481723621
الفبای کنکور هنر: خلاقیت موسیقی 97896481723861
الفبای کنکور هنر: خلاقیت نمایشی 97896481724161
الفبای کنکور هنر: خواص مواد 97896481724091
الفبای کنکور هنر: درک عمومی ریاضی و فیزیک 97896481723791
الفبای کنکور هنر: درک عمومی هنر 97896481723931
ترسیم فنی: کتاب درس 97896481722943
مجموعه پرسش‌های خواص مواد 97896481722323
آشنایی با میراث هنری و فرهنگی ایران 97896481721403
درک عمومی ریاضی و فیزیک 978964817207210
ده سال کنکور هنر 97896481723004
مبانی نظری تئاتر عروسکی 97896481722702