شمعک

مدیر مسئول
:
علی معادیخواه
نام
:
شمعک
تاریخ ایجاد
:
1378
book titlebook ISBNbook Edition No
بازتاب رخدادهای دو قرن اخیر ایران در روزنامه‌ی تایمز لندن (1785 - 1960 م) (1163 - 1338 ش) 1