مرکز بررسی اسناد تاریخی

لوگو نشر مرکز بررسی اسناد تاریخی
مدیر مسئول
:
مهدی ابراهیمی
نام
:
مرکز بررسی اسناد تاریخی
تاریخ ایجاد
:
1385
book titlebook ISBNbook Edition No
پایگاه‌های انقلاب اسلامی - مساجد: مسجد جامع بازار تهران به روایت اسناد ساواک 9786001490521
یاران امام به روایت اسناد ساواک: حجت‌الاسلام والمسلمین علی دوانی 97860014906371
انقلاب اسلامی به روایت اسناد ساواک (استان بوشهر) 9786001490835
آیت‌الله العظمی سیدعبدالله شیرازی به روایت اسناد ساواک 97860014908661
انقلاب اسلامی به روایت اسناد ساواک: 1357/11/6 تا 1357/11/22 9789648145663
بدون شرح به روایت اسناد ساواک 97896481455261
یاران امام به روایت اسناد ساواک: آیت‌الله حاج میرزاعلی‌اکبر فیض‌مشکینی‌اردبیلی 97896481456701
قیام 15 خرداد به روایت اسناد ساواک: بازتاب‌ها (استان تهران) 97896481456321
امیر توکل کامبوزیان به روایت اسناد ساواک 97896481456871
حجت‌الاسلام حاج سیداحمد خمینی به روایت اسناد ساواک یادگار امام 97896481456181
یاران امام به روایت اسناد ساواک: آیت‌الله حاج شیخ غلامحسین جعفری همدانی 97896481457551
حزب مردم به روایت اسناد ساواک 9789648145731
حزب ملیون به روایت اسناد ساواک 97896481455021
حضرت آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی 9789648145717
دکتر محمد معتضد باهری به روایت اسناد ساواک 97896481457621
رجال عصر به روایت اسناد ساواک: جمال امامی 97896481457791
شهید آیت‌الله حاج سیدمصطفی خمینی به روایت اسناد ساواک (امید اسلام) 97896481456011
انقلاب اسلامی به روایت اسناد ساواک: روزشمار چهارمحال و بختیاری 9789648145809
پایگاههای انقلاب اسلامی - مساجد: مسجد جلیلی به روایت اسناد ساواک 97896481458161
زنان دربار به روایت اسناد ساواک: فریده دیبا 97896481457861
یاران امام به روایت اسناد ساواک: شهید حجه‌الاسلام سیدمحمدتقی حسینی طباطبایی 97896481458231
انقلاب اسلامی به روایت اسناد ساواک (استان گیلان): از سال 1341 لغایت 1354 97860014900571
انقلاب اسلامی به روایت اسناد ساواک (استان گیلان): از سال 1354 لغایت 1357 97860014900641
پایگاه‌های انقلاب اسلامی - مساجد: مسجد هدایت به روایت اسناد ساواک 97860014900191
پایگاه‌های انقلاب اسلامی - مساجد: مسجد هدایت به روایت اسناد ساواک 97860014900261
رجال عصر پهلوی به روایت اسناد ساواک: پرویز خسروانی 97860014900401
رجال عصر پهلوی به روایت اسناد ساواک: رشیدیانها 97896481459771
رجال عصر پهلوی به روایت اسناد ساواک: رشیدیانها 97896481459531
رجال عصر پهلوی به روایت اسناد ساواک: رشیدیانها 97896481459601
یاران امام به روایت اسناد ساواک: شهید آیت‌الله دکتر سیدمحمد حسینی‌بهشتی 97896456450502
یاران امام به روایت اسناد ساواک: شهید حجه‌الاسلام حاج شیخ غلامحسین حقانی 97896481452432
یاران امام به روایت اسناد ساواک: شهید حجه‌الاسلام فضل‌الله مهدیزاده محلاتی: قامت استوار 97896457984802
یاران امام به روایت اسناد ساواک: شهید حجه‌الاسلام فضل‌الله مهدیزاده محلاتی: قامت استوار 97896457984732
یاران امام به روایت اسناد ساواک: شهید حجه‌الاسلام محمدعلی منتظری 97896481454342
انقلاب اسلامی به روایت اسناد ساواک: روزشمار استان همدان: اوجگیری نهضت از تاریخ 1354/1/1 تا 1357/6/31 97860014900951
انقلاب اسلامی به روایت اسناد ساواک: روزشمار استان همدان: پیروزی نهضت از تاریخ 1357/7/1 تا 1357/11/22 97860014901011
انقلاب اسلامی به روایت اسناد ساواک: روزشمار استان همدان: شروع نهضت از تاریخ 1341/7/24 تا 1353/12/29 97860014900881
رجال عصر پهلوی به روایت اسناد ساواک: شاپور بختیار 97896481455641
یاران امام به روایت اسناد ساواک: عالم مبارز حجه‌الاسلام حاج شیخ محمد تعمیرکاری 97860014902001
کلوپ‌های روتاری عصر پهلوی به روایت اسناد ساواک 97860014902171
یاران امام به روایت اسناد ساواک: آیت‌الله حاج شیخ بهاءالدین محلاتی 97860014901871
یاران امام به روایت اسناد ساواک: آیت‌الله حاج شیخ بهاءالدین محلاتی 97860014901701
پایگاه‌های انقلاب اسلامی مساجد: مسجد ارک به روایت اسناد ساواک 97860014902791
کلوپ لاینز به روایت اسناد ساواک 97860014902931
کلوپ لاینز به روایت اسناد ساواک 97860014902861
حمیدرضا پهلوی به روایت اسناد ساواک 97860014901631
آیت‌الله روح‌الله کمالوند به روایت اسناد ساواک 97860014903301
انقلاب اسلامی به روایت اسناد ساواک: روزشمار استان مازندران (ساری) 97860014902483
انقلاب اسلامی به روایت اسناد ساواک: روزشمار استان مازندران (ساری) 97860014902553
جشنهای 2500 ساله شاهنشاهی به روایت اسناد ساواک و دربار: بزم اهریمن 97896456450292
دکتر علی امینی به روایت اسناد ساواک 97896456452412
قیام پانزده خرداد به روایت اسناد ساواک: آزادی 97896457987252
قیام پانزده خرداد به روایت اسناد ساواک: تبعید 97896457987322
قیام پانزده خرداد به روایت اسناد ساواک: زمینه‌‌ها 97896468440702
قیام پانزده خرداد به روایت اسناد ساواک: فیضیه 97896468440872
یاران امام به روایت اسناد ساواک: آیت‌الله حاج شیخ عبدالرحمن حیدری ایلامی 97860014904391
انقلاب اسلامی به روایت اسناد ساواک: روزشمار استان مرکزی 97860014903781
انقلاب اسلامی به روایت اسناد ساواک: روزشمار استان مرکزی 97860014903851
هدایای دربار پهلوی به بیگانگان به روایت اسناد 97860014903471
یاران امام به روایت اسناد ساواک: آیت‌الله شهاب‌الدین اشراقی 97860014904461
چپ در ایران: حزب توده در آلمان شرقی به روایت اسناد ساواک 97860014903161
چپ‌ در ایران: تشکیلات تهران حزب توده به روایت اسناد ساواک 97860014904531
رجال عصر پهلوی به روایت اسناد ساواک: مسعودی‌ها 97860014903541
یاران امام به روایت اسناد ساواک: آیت‌الله محمد کفعمی ‌خراسانی 97860014904771
یاران امام به روایت اسناد ساواک: حجت‌الاسلام غلامحسین جمی 97860014904911
یاران امام به روایت اسناد ساواک: شهید سیدمحمدجواد شرافت 97860014904601
یاران امام به روایت اسناد ساواک: آیت‌الله سیدعباس ابوترابی 97860014905071
آزاد مرد شهید طیب حاج‌رضایی 97896456451733
پایگاه‌های انقلاب اسلامی - مساجد: مسجد جامع بازار تهران به روایت اسناد ساواک 97860014905141
زنان دربار به روایت اسناد ساواک: فرح پهلوی 97896481453801
یاران امام به روایت اسناد ساواک: آیت‌الله العظمی محمدفاضل لنکرانی 97860014904841
یاران امام به روایت اسناد ساواک: آیت‌الله عبدالرسول قائمی 97860014905451
انقلاب اسلامی به روایت اسناد ساواک (استان یزد): آبان 1356 - فروردین 1357 97860014905691
انقلاب اسلامی به روایت اسناد ساواک: استان قزوین 97860014906511
انقلاب اسلامی به روایت اسناد ساواک (استان یزد): آبان 1341 - آبان 1356 97860014905521
انقلاب اسلامی به روایت اسناد ساواک (استان قزوین) 97860014906751
انقلاب اسلامی به روایت اسناد ساواک (استان قزوین) 97860014906681
انقلاب اسلامی به روایت اسناد ساواک (استان قزوین) 97860014906821
انقلاب اسلامی به روایت اسناد ساواک: استان خراسان رضوی 97860014907291
یاران امام به روایت اسناد ساواک: حجه‌الاسلام و المسلمین محمدحسین انزابی 97860014907051
اتفاقات تاریخی به روایت اسناد ساواک 97860014906441
بدون شرح به روایت اسناد ساواک 97860014906131
رجال عصر پهلوی به روایت اسناد ساواک: مصطفی الموتی‌نیا 97860014903231
رجال عصر پهلوی به روایت اسناد ساواک: احسان نراقی 97860014907501
آیت‌الله محمدتقی نصیری به روایت اسناد و مدارک 97860014907811
آیت‌الله العظمی میرسیدعلی موسوی‌بهبهانی به روایت اسناد ساواک 97860014907741
زنان دربار به روایت اسناد ساواک: شهناز پهلوی 97860014907431
یاران امام به روایت اسناد ساواک: آیت‌الله عباس واعظ طبسی 97860014907981
یاران امام به روایت اسناد ساواک: آیت‌الله هادی روحانی 97860014908041
انقلاب اسلامی به روایت اسناد ساواک (استان یزد): اردیبهشت 1357 - مرداد ماه 1357 97860014905831
یاران امام به روایت اسناد ساواک: استاد سیدعلی‌اکبر پرورش 97860014908112
انقلاب اسلامی به روایت اسناد ساواک (استان اصفهان): شرح مبارزات مردم استان اصفهان در جریان انقلاب اسلامی) از 1357/7/1 تا 1357/7/30 97860014908281
انقلاب اسلامی به روایت اسناد ساواک (استان یزد): 16 مرداد - 30 مهر 1357 97860014905901
انقلاب اسلامی به روایت اسناد ساواک (استان یزد): آبان 1357 - 1357 97860014906061
یاران امام به روایت اسناد ساواک: شهید حاج حسن حسین‌زاده‌موحد 97860014908591
گفت و شنود: شنود مکالمات بیت شهید آیت‌الله محمد صدوقی (ره): 11 مهر 1357 - 28 آذر 1357 97860014908801
گفت و شنود: شنود مکالمات بیت شهید آیت‌الله محمد صدوقی (ره): 18 اردیبهشت 1357 - 10 مهر 1357 97860014908731
انقلاب اسلامی به روایت اسناد ساواک (استان بوشهر) 97860014903611
پایگاه‌های انقلاب اسلامی مساجد: مساجد استان قزوین به روایت اسناد ساواک 97860014907671
آیت‌الله سیدیحیی جعفری به روایت اسناد ساواک 97860014909411