پسین

لوگو نشر پسین
مدیر مسئول
:
محمود بهشتی
نام
:
پسین
تاریخ ایجاد
:
1378
book titlebook ISBNbook Edition No
Stay with English 97896492786811
آوای الفبا 97896492786292
راهنمای عملی روشهای نوین تدریس (با عنایت به نگرش فراشناختی) 97896492786741
مقدمات مدیریت آموزشی و آموزشگاهی 97896492786671
روشهای استدلال در ریاضیات 97896492786501