فراشناختی اندیشه

مدیر مسئول
:
نادرقلی قورچیان
نام
:
فراشناختی اندیشه
تاریخ ایجاد
:
1379
book titlebook ISBNbook Edition No
در مدیریت مدرسه، چه چیزی ارزش تلاش را دارد؟ 97896475163721
راهنمای مدیران آموزش عالی: مدیریت و رهبری موثر در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی 97896475162731
فعالیت‌های پرورشی و گروهی در مدارس (پایه‌های نظری و آموزه‌های کاربردی) 97896475163341
داستان پیامبران به روایت تاریخ از آدم خاتم (ص) 97896475163271
مدرسه خود را چگونه اصلاح کنید؟ 97896475162281
انسان و جهان فراپیچیده در هزاره سوم با تاکید بر نظام آموزشی در دنیای فراصنعتی 97896475162971
مدل تدوین کتاب درسی بر اساس روش مهارت‌آموزی 97896475162801
برنامه درسی در نظام آموزشی با تاکید بر روشهای میان رشته‌ای 97896475163031
مهارت‌های مدیریتی نوین 97896475163581
کتاب کوچک انشا: خودآموز انشانویسی و روش تدریس انشا برای معلمین سه مقطع با تاکید بر نظریه‌های یادگیری مشارکتی 97896475163411
هوش سازمانی و ارتقای آن در دانشگاه 97896475163651
سیب ترش 97860068350752
انقلابی نوین در رژیم لاغری بدون تحمل گرسنگی 97896492761511
سیب ترش 97896492761751
نقد آراء برخی از اندیشمندان معاصر: تعلیمات حضرت علی (ع) و نظر شهید مطهری 97896492761991
پسران شمشیر به روایت تاریخ 97896492761681
آموزش و پرورش روح به سوی یک برنامه درسی معنوی 97896492761822
چشم‌اندازی بر نیازها و مسائل نوجوانان و جوانان 97896475160061
چگونگی ارتقاء سطح علمی کشور 97896475160131
رفتار و روابط انسانی در سازمانهای آموزشی هزاره سوم 97896475160441
نگرشی نوین به نظریات سازمان و مدیریت در جهان امروز 97896475160371
پرورش تفکر 97896475160511
ظهور پداگوژی‌های جدید در هزاره سوم 97896475160681
فراشناخت در فرآیند یاددهی و یادگیری 97896475160751
فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش: برنامه درسی برای مدارس و تربیت معلم 97896475160991
منظومه محمد (ص): از ولادت تا نبوت 97896475161051
برنامه درسی مقدماتی فناوری اطلاعات و ارتباطات برای تربیت معلم 97896475161121
مدلی جهت تعیین حجم کاری اعضای هیات علمی در نظام آموزش عالی ایران 97896475161291
زنده‌ام با تو و برای تو 97896475161671
نگاهی نو به مسائل آموزشی در هزاره سوم 97896475161811
اعتبارسنجی در آموزش عالی از کلاسیک تا مجازی: همراه با ارائه الگویی جهت اعتبارسنجی نظام آموزش عالی کشور 97896475161741
فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش از راه دور 97896475161361
طراحی و مهندسی برنامه درسی در هزاره سوم 97896475161501
سیر تحولات آموزش و پرورش در ایران از ایران باستان تا هزاره سوم 97896475162041
مهارتهای مشاوره برای معلمان 97896492761444
مهارتهای برنامه‌ریزی در زندگی: رویکردی کاربردی در مدیریت و برنامه‌ریزی زندگی و یادگیری 97896475160822
مدیریت دانش حرکت به فراسوی دانش 97896475162351
جزئیات روشهای تدریس همراه با چارچوب جامع برای تدریس حرفه‌ای 97896492761204
نظریه‌های سازمان و مدیریت با تاکید بر سازمانهای آموزشی 97896475162591
از آمایش سرزمین تا برنامه‌ریزی درسی 97896475162661
The first international terminology of curriculum as a referential dictionary 9789649276113
شاخصهای عملکردی در ارتقای مدیریت کیفی نظام آموزش عالی 97896492761061
جزئیات روشهای تدریس همراه با چارچوب جامع برای تدریس حرفه‌ای 97896492494762
برنامه درسی و چارچوب استانداردها 1