ارشد سپاهان

مدیر مسئول
:
حسین وکیلی
نام
:
ارشد سپاهان
تاریخ ایجاد
:
1378
book titlebook ISBNbook Edition No
رازهای اپلای 97896478797051
A survey on translation 97896478797501
ABC's of idioms & phrasal verbs for English translation students 97896478791631
Flash FWD: literature 97896478791701
بدرفتاری در سازمان‌ها: تئوری، تحقیق و مدیریت 97896478791871
راهنمای Select readings: intermediate 97896478791941
راهنمای Select readings: pre-intermediate 97896478792001
سلامت سازمانی یا فرسودگی سازمانی 97896478792171
شیوه‌نامه‌ی علمی روش‌های تحقیق و پژوهش در زبان و ادبیات فارسی 97896478791561
نقاشی کودکان 97896478794081
A guide to computer proficiency in academic language disciplines 97896478793471
جبر خطی پیشرفته 97896478793301
روش‌های افزایش قدرت عضلانی از طریق کار با وزنه 97896478793161
سنجش فاکتورهای آمادگی جسمانی و نحوه برگزاری مسابقات 97896478793231
چگونه فردی موفق باشیم 97896478793091
Basic English for ESP students 97896478798351
EPT از راه گرامر برای داوطلبان آزمون EPT 97896478797981
Write to think think to write 1
انگلیسی پایه برای دانشجویان انگلیسی با اهداف ویژه 97896478798421
مدیریت بر منابع انسانی در قرن 21 97896478797121
ما و ما: تحلیلی علمی از خودبیگانگی و خودیافتگی 97896492747511
نگرشی بر اختلالات اعمال جنسی 97896492747371
کتاب برسات: راهنمای کامل آموزشی شهر تهران 97896492747441
کتاب سیاه، خاکستری، سپید: سی داستان از سی نویسنده بزرگ جهان 97896492747201
بحران‌های دولت خاتمی 97896492747681
زرتشت و ترانه‌های شادمانی (بازسرایی گات‌های اوستا) 3
اوزون حسن آق‌قویونلو و سیاست‌های شرقی - غربی 97896478790021
ترانه‌های ملکوت 97896492747821
گزیده دیوان اولو عارف چلبی 97896492747991
آنجا که خطوط موازی به هم می‌رسند 97896478790711
دبیرستان ما (تربیت) 97896492747061
در مصاف تندباد (تجربه‌های عرفانی مولوی) 97896492747131