تیزهوشان

لوگو نشر تیزهوشان
مدیر مسئول
:
مهدی شاگردی
نام
:
تیزهوشان
تاریخ ایجاد
:
1378
book titlebook ISBNbook Edition No
ادبیات فارسی اول راهنمایی 97896480306171
ادبیات و هدیه‌های آسمانی کنکور تیزهوشان پنجم ابتدایی 97896480303033
چوب 97896480305631
راهنمای دانش‌آموز (ریاضی و علوم) اول ابتدایی 97896480302596
راهنمای ریاضی و علوم (چهارم ابتدایی) پرسش‌های چندگزینه‌ای پیشرفته همراه با مفاهیم و پاسخ تشریحی 97896480304331
کار "علوم": کلاس / منزل چهارم ابتدایی 97896480305941
کار فارسی (بخوانیم و بنویسیم) چهارم ابتدایی 97896480306001
راهنمای ریاضی و علوم (سوم ابتدایی) 97896480302977
1000 نکته شیرین و خواندنی برای کودکان و نوجوانان در 186 روز 97860062833641
سالنامه فرزندپروری مثبت 1393 97860062835001
1300 پرسش چهارگزینه‌ای برگزیده کنکور تیزهوشان پایه‌ی نهم متوسطه: ریاضیات، علوم تجربی، فارسی، پیام‌های اسمان، مطالعات اجتماعی، عربی، زبان 97860079601896
کار و راهنمای (ریاضیات و علوم) اول ابتدایی 97860062833262
کار و راهنمای (ریاضیات و علوم) دوم ابتدایی 97860062833334
کار و راهنمای ریاضیات ششم ابتدایی 97860062833192
چگونه با فرزند نوجوانم رفتار کنم؟ 97860083896061
کار سوم ابتدایی: بخوانیم و بنویسیم (فارسی) 97896480302804
کار اول ابتدایی بخوانیم و بنویسیم (فارسی) 97896480302424
نقش آفرینان و مشاهیر اقتصاد ایران در سه دهه بعد از انقلاب 97896480303581
ریاضیات جامع اول راهنمایی 97896480301983
ریاضیات و هوش پنجم ابتدایی: مفاهیم، پرسش‌های چند گزینه‌ای (درجه‌بندی شده)/ پاسخ تشریحی 978964927120012
1300 پرسش چهارگزینه‌ای (برگزیده) کنکور تیزهوشان پنجم ابتدایی 978964803007512
علوم جامع سوم راهنمایی 97896480304641
کار "ریاضی": کلاس / منزل چهارم ابتدایی 97896480304021
الکترونیک 97896480306311
برق 97896480305701
300 پرسش نمونه و برگزیده: آزمون مرحله دوم تیزهوشان پنجم ابتدایی 97896480308221
بازی‌های هوش اول دبستان 97896480307611
بازی‌های هوش پنجم دبستان 97896480306551
1300 پرسش چهارگزینه‌ای (برگزیده) کنکور تیزهوشان اول راهنمایی 97860062830981
1300 پرسش چهارگزینه‌ای برگزیده‌ی کنکور تیزهوشان سوم ابتدایی 97896480303414
1300 تست برگزیده‌ی تیزهوشان چهارم ابتدایی 978964803023511
بازی‌های هوش و ریاضی (دوم ‌راهنمایی) 97860062830741
بازیهای هوش و ریاضی (اول‌راهنمایی) 97860062830431
بازیهای هوش و ریاضی (سوم‌راهنمایی) 97860062830811
کار دوم ابتدایی بخوانیم و بنویسیم (فارسی) 978964803044013
کار و راهنمای جامع زبان انگلیسی اول راهنمایی 97860062831281
کار و راهنمای جامع زبان انگلیسی سوم راهنمایی 97860062831351
آزمایشگاه علوم تجربی (اول ابتدایی) 97896480307301
آزمایشگاه علوم تجربی (پنجم ابتدایی) 97896480306481
آزمایشگاه علوم تجربی (چهارم ابتدایی) 97896480307161
آزمایشگاه علوم تجربی (دوم ابتدایی) 97896480307471
آزمایشگاه علوم تجربی (سوم ابتدایی) 97896480307231
آزمایشگاه علوم تجربی اول راهنمایی 97896480306861
آزمایشگاه علوم تجربی دوم راهنمایی 97896480306931
فریدون و ضحاک ماردوش 97860062832581
آزمایشگاه علوم تجربی سوم راهنمایی 97896480307092
بازی‌های هوش دوم دبستان 97896480307782
ریاضیات جامع سوم راهنمایی "کنکور تیزهوشان" 97896480304572
علوم جامع دوم راهنمایی 97896480300992
Beach rescue 1
Daisy and buttercup 1
Many more monsters 1
Sharks 1
The Bird house 1
The moon 1
Town mouse and country mouse 1
آموزش مفاهیم ریاضیات (اول دبیرستان) 97896480305011
آموزش مفاهیم ریاضیات (دوم دبیرستان) 97896480304711
آموزش مفاهیم ریاضیات (سوم دبیرستان) 97896480305561
آموزش مفاهیم شیمی (اول دبیرستان) 97896480304881
آموزش مفاهیم شیمی (دوم دبیرستان) 97896480305181
آموزش مفاهیم شیمی (سوم دبیرستان) 97896480305321
آموزش مفاهیم فیزیک (اول دبیرستان) 97896480304951
آموزش مفاهیم فیزیک (دوم دبیرستان) 97896480305251
ده‌ها معما و دانستنی‌های شیرین و به یادماندنی برای کودکان و نوجوانان تیزهوش 97860062833711
13 آزمون جامع کنکور تیزهوشان ششم ابتدایی (1): پرسش‌نامه 97860062834251
13 آزمون جامع کنکور تیزهوشان ششم ابتدایی (2): پاسخ‌نامه 97860062834941
1300 پرسش چهارگزینه‌ای کنکور تیزهوشان سوم راهنمایی 97896480303105
ریاضی و هوش کنکور تیزهوشان پنجم ابتدایی 978964927120013
کتاب کار تابستانی اول ابتدایی 97860062833401
مهر تا مهر: همراه دانش‌آموز 97860062831422
آموزش گام به گام نقاشی 97860062836162
رزم رستم و اشکبوس کشانی 97860062832272
هفت‌ خان رستم 97860062831732
1300 پرسش برگزیده کنکور تیزهوشان ششم ابتدایی 978600628330220
اصول تحقیق و پژوهش برای نوجوانان 97896480306245
بازی‌های هوش و خلاقیت در ریاضی 1 (ویژه نوجوان) 97860062839681
بازی‌های هوش و خلاقیت در ریاضی 2 (ویژه نوجوان) 97860062839511
بازی‌های هوش و خلاقیت در ریاضی 3 (ویژه نوجوان) 97860062839441
روزنگار من (همراه دانش‌آموز) 97860079600041
کار و راهنمای ریاضیات اول ابتدایی 97860062833883
کار و راهنمای علوم اول ابتدایی 97860062833953
درس، فکر، آزمون پایه نهم متوسطه (1) 97860079606221
درس، فکر، آزمون پایه نهم متوسطه (1) 97860079606081
درس، فکر، آزمون پایه نهم متوسطه (1) 97860079606151
درس، فکر، آزمون پایه هشتم متوسطه (1) 97860079605541
درس، فکر، آزمون پایه هشتم متوسطه (1) 97860079605301
درس، فکر، آزمون پایه هفتم متوسطه (1) 97860079604931
درس، فکر، آزمون پایه هفتم متوسطه (1) 97860079604861
101 بازی و سرگرمی خلاقانه‌ی آموزشی اول ابتدایی 97860062835173
101 بازی و سرگرمی خلاقانه‌ی آموزشی پنجم ابتدایی 97860079602193
101 بازی و سرگرمی خلاقانه‌ی آموزشی ششم ابتدایی 97860079602263
13 آزمون تحلیلی شب امتحانی پایه‌ی پنجم ابتدایی ریاضی 97860083890882
13 آزمون تحلیلی شب امتحانی پایه‌ی پنجم ابتدایی علوم تجربی 97860083890712
13 آزمون تحلیلی شب امتحانی پایه‌ی پنجم ابتدایی فارسی 97860083890952
13 آزمون تحلیلی شب امتحانی پایه‌ی پنجم ابتدایی مطالعات اجتماعی 97860083890641
13 آزمون تحلیلی شب امتحانی پایه‌ی پنجم ابتدایی هدیه‌های آسمان و قرآن 97860083890572
13 آزمون تحلیلی شب امتحانی پایه‌ی چهارم ابتدایی ریاضی 97860083890401
13 آزمون تحلیلی شب امتحانی پایه‌ی چهارم ابتدایی علوم تجربی 97860083890331
13 آزمون تحلیلی شب امتحانی پایه‌ی چهارم ابتدایی مطالعات اجتماعی 97860079603871