علمی فوج

مدیر مسئول
:
حمیدرضا وکیلی‌فرد
نام
:
علمی فوج
تاریخ ایجاد
:
1378
book titlebook ISBNbook Edition No
حسابداری مالیات بر ارزش افزوده همراه با جداول استهلاکات و مقررات مالیاتی: ویژه مودیان مالیاتی، حسابرسان و حسابداران 97860053414301
حسابداری مالیاتی با رویکرد کاربردی: مالیات بر درآمد (شرکت‌ها، مشاغل، حقوق، املاک، اتفاقی و ...)، مالیات بر دارایی (ارث، حق تمبر و ...) 97860053414471
مدیریت مالی 978964608921111
حسابداری مالیاتی 97896498102011
اصول مدیریت سرمایه‌گذاری 97896497850421
تصمیم‌گیری در مسائل مالی: مفاهیم، مسائل و افته (مدیریت مالی 2) 978964981319617