کتابخانه رایانه ای

لوگو نشر کتابخانه رایانه ای
مدیر مسئول
:
محمدحسین دیانی
نام
:
کتابخانه رایانه ای
تاریخ ایجاد
:
1378
book titlebook ISBNbook Edition No
انضباط هوشمند: شیوه‌های اصلاح رفتار و اعتماد به نفس فرزندان و دانش‌آموزان 97896476962891
کوتاه نوشته‌ها درباره کتابداری و اطلاع‌رسانی 97896476963021
داده‌پردازی برای کتابداران و اطلاع‌رسانان 97896492670982
نثر فارسی: ویژه دانشجویان و داوطلبان آزمون‌های تحصیلات تکمیلی همراه با پرسش‌ها و پاسخ‌های آزمون‌های سراسری و آزاد 97896476963331
اقتصاد اطلاعات: راهنمای تحلیل اقتصادی و هزینه سودمندی برای کارشناسان اطلاعات 97896492670672
مبانی علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی 97896476960742
مجموعه‌سازی منابع الکترونیکی (راهنمای عملی) 97896476960502
نظریه‌سازی در تحقیقات علوم اجتماعی 97896476962341
گلوگاههای پژوهش در علوم اجتماعی 97896476962103
سنجش تکوینی: ارزشیابی مستمر، راهنمای عملی معلمان 97896476961352
سنجش پرونده‌ای پوشه کار: ارزشیابی کیفی - توصیفی 97896476961286
ضرورت‌های ساختاری اصطلاحنامه 97860052942311
شیوه ‌بیان و تشریح مسئله در پژوهش 97896476962581
تاریخچه آموزش کتابداری و اطلاع‌رسانی در ایران 97896476962651
سم‌شناسی دامپزشکی 97896476962721
سازماندهی اطلاعات 97896492670811
زبان انگلیسی عمومی ویژه آزمون دکتری نیمه متمرکز، کارشناسی ارشد و تافل 97896476962961
روشهای تحقیق در کتابداری 4
مقدمه‌ای بر آرشیو 3
سنجش پرونده‌ای پوشه کار: ارزشیابی کیفی - توصیفی 97896476963403
اصول و خدمات مرجع در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی 97896476960813
مفاهیم آمار توصیفی و استنباطی ویژه دانشجویان و داوطلبان آزمون‌های تحصیلات تکمیلی همراه با 970 پرسش و پاسخ ... 2
خودسرنوشت حرفه‌ای 97896476963261
مدیریت کیفیت: ویژه دانشجویان و داوطلبان دکتری و کارشناسی ارشد کلیه گرایش‌های رشته مدیریت 97896476963571
راهنمای جامع پژوهش‌های کمی، کیفی و ترکیبی: همراه با پرسش‌ها و پاسخ‌های آزمون‌های سراسری کارشناسی ارشد و دکترا 97896476963648
راهنمای تغذیه و تمرینات ورزشی 97896476963951
راهنمای جامع روشهای تحقیق در علوم تربیتی و روان‌شناسی ...: همراه با 753 پرسش و پاسخ آزمون‌های سراسری کارشناسی ارشد و دکترا ... 97896476962419
اصول فیزیک: پزشکی هسته‌ای 97896492670741
فراهم‌آوری و مجموعه‌سازی (فشرده درسها): ویژه داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی
از مشتاقی تا دمسازی: سرودها و خاطره‌ها 97896476960121
مواد و خدمات کتابخانه: برای نوسوادان ،کودکان و نوجوانان: ویژه داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد ... 97896492670502
اصول و روشهای جستجوی پیوسته 97896476960051
گلوگاههای پژوهش در علوم اجتماعی 97896476960291
راهنمای یافتن اطلاعات با کیفیت در اینترنت 97896476960431
اصول و خدمات مرجع در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی 97896476960362
بیماریهای واگیر: علائم، درمان، انتقال و پیشگیری 1
بازیابی اطلاعات: الگوریتم‌ها و روش‌های اکتشافی 97896476961041
روشهای تحقیق در کتابداری 97896476960981
چکیده پایان‌نامه‌های تخصصی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد سالهای 1375 - 1380 97896476961421
معناشناسی و بازیابی اطلاعات، هفت گفتار 97896476961111
بهترین کارآفرین باشید 97896476961971
مدیریت تغییر در کتابخانه‌ها: چالش‌های سده 21 97896476961731
راهنمای یافتن اطلاعات با کیفیت در اینترنت: راهبردهای گزینش و ارزیابی 97896476962032
گلوگاههای پژوهش در علوم اجتماعی 97896476962102
زندگینامه کتابداران خراسان 97896476961591
مقدمه‌ای بر تئوری ناپارامتریک سوال پاسخ به همراه نرم‌افزار 97896476961801
آموزش آسان و گام به گام رده‌بندی کتابخانه کنگره 97896476961661
فنون پرسش کاوی و پاسخ‌یابی از منابع کتابخانه: مبانی مرجع 1
سنجش خوانایی نوشته‌های فارسی: خوانانویسی برای کودکان، نوسوادان و نوجوانان 97896492670051