صدریه

مدیر مسئول
:
سعید صدری‌مهر
نام
:
صدریه
تاریخ ایجاد
:
1375
book titlebook ISBNbook Edition No
دماوند و یال‌هایش 97896492651791
ادبیات کنکور: از پایه تا کنکور: برای دوره کامل دبیرستان، داوطلبان کنکور سراسری شامل: خلاصه درس دوره کامل چهارساله دبیرستان ... 97896492651003
ریاضیات 3: برای سال دوم رشته ریاضی و تجربی، داوطلبان کنکور سراسری، شامل: خلاصه درس و نکات مهم کنکوری، 100 مسئله از مسائل مهم کتاب با پاسخ تشریحی، ... 3
ریاضیات 1 و 2 برای سال اول دبیرستان نظام جدید (سالی واحدی) شامل: خلاصه درس و نکات مهم کنکوری ... 97896492651243
عربی: از پایه تا کنکور برای دوره کامل دبیرستان داوطلبان کنکور سراسری شامل: خلاصه درس دوره ... 97896492651173
منم عاشقم 97896457852131
ریاضیات 1 و 2: برای سال اول دبیرستان داوطلبان کنکور سراسری شامل: خلاصه ... 97896492651481