زیباکلام

لوگو نشر زیباکلام
مدیر مسئول
:
احمد نصراصفهانی
نام
:
زیباکلام
تاریخ ایجاد
:
1378
book titlebook ISBNbook Edition No
اصل روانی در ترجمه شامل: نظریه‌های ترجمه، اصول روان‌سازی ترجمه، تحلیل نمونه‌های ترجمه شده و... 97896475703361
English grammar applied 97896475707942
مفهوم و ساختار در جمله 97896475708001
کتاب تحلیلی انگلیسی برای دانشجویان رشته کشاورزی (1) 97896475708931
کتاب تحلیلی بررسی آثار ترجمه شده اسلامی "2" 97896475709091
کتاب تحلیلی درآمدی بر ادبیات "2" 97896475708621
کتاب تحلیلی زبان تخصصی (1) رشته تاریخ 97896475708551
کتاب تحلیلی فنون یادگیری زبان انگلیسی 97896475708861
کتاب تحلیلی متون تخصصی پیش‌دبستانی و دبستانی (رشته علوم تربیتی) 97896475706711
کتاب تحلیلی نگارش پیشرفته 97896475707631
کتاب تحلیلی واژه‌شناسی 97896475708481
کلیات تحلیلی ترجمه متون اقتصادی 97896475707561