کاشفان

لوگو نشر کاشفان
مدیر مسئول
:
ناصر غلامعلی مجدآبادی
نام
:
کاشفان
تاریخ ایجاد
:
1378
book titlebook ISBNbook Edition No
مجموعه آزمونهای کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب سال 1377-1379 97896470930261
مجموعه آزمونهای کنکور کارشناسی ارشد علوم دامی، ژنتیک و اصلاح دام و طرح آزمایشهای کشاورزی ... 97896470930191
آزمونهای ورودی به همراه پاسخهای تشریحی رشته نقشه‌کشی عمومی دانشگاه آزاد و سراسری ... 97896470930571
مبانی برق 2 97896470930331
مجموعه آزمونهای سراسری و آزاد رشته ساختمان سالهای 75 - 79 97896470930951
مجموعه آزمونهای سراسری و آزاد رشته مکانیک خودرو سالهای 75 - 79 97896470930401
آزمونهای کارشناسی به کارشناسی ارشد زبان تخصصی شیمی همراه با پاسخهای تشریحی 1372 - 79 97896470931011
مجموعه سوالات کنکور کاردانی به کارشناسی (ناپیوسته) مهندسی برق (قدرت - الکترونیک) دانشگاه آزاد وسراسری 97896470931491
مجموعه آزمونهای کاردانی به کارشناسی ریاضیات سال 76 و بعد از آن همراه با پاسخ‌های تشریحی ... 97896470931561
پرسشهای چهارگزینه‌ای فیزیولوژی گیاهی با جوابهای تستی و تشریحی ویژه آزمونهای کارشناسی ارش‍د رش‍ت‍ه‌ه‍ای‌ زی‍س‍ت‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ... 97896470931871
مجموعه آزمونهای استخدامی 97896470931631
محاسبات فنی 1: مخصوص دانش‌آموزان گروه تحصیلی مکانیک: زمینه صنعت شاخه آموزش فنی و حرفه‌ای 97896470930641
مجموعه سوالات حقوق تجارت به همراه پاسخ‌نامه تشریحی 97896470931941
آزمونهای کاردانی پیوسته‌ی فنی و حرفه‌ای کاردانش دانشگاه آزاد و سراسری ریاضیات 97896470931321
ماشینهای الکتریکی AC و DC: ویژه کاردانی پیوسته و کاردانی به کارشناسی ناپیوسته 97896470931701
پرسش چهارگزینه‌ای فیزیولوژی: مجموعه سوالات چهارگزینه‌ای همراه با پاسخهای تشریحی: به‌انضمام سوالات آزمون‌های سال‌های قبل، ... 97896415502041
مجموعه سوالات کنکور کاردانی پیوسته الکترونیک 1375 - 78 همراه با پاسخ تشریحی 97896492587131
مجموعه سئوالات کنکور کاردانی پیوسته کامپیوتر با پاسخ تشریحی 75 - 78 97896492587371
مجموعه سوالات تستی و تشریحی کنکور گرافیک، طراحی و نقاشی 97896492587201
مجموعه آزمونهای کاردانی به کارشناسی دروس عمومی 97896492587681
مجموعه آزمونهای کارشناسی ارشد زیست‌شناسی 1376 - 79با پاسخهای تشریحی 97896492587511
مجموعه آزمونهای کارشناسی ارشد زبان عمومی همراه با پاسخ تشریحی (1377 - 78 - 79) 97896492587441
مجموعه آزمونهای کارشناسی ارشد زبان‌شناسی سراسری و آزاد 1378 - 79 با پاسخ تستی 97896492587751
مجموعه آزمونهای کارشناسی ارشد کنترل "1369 - 1379" 97896492587821
مجموعه آزمونهای هدفدار کارشناسی ارشد رشته بیوشیمی بالینی 97896470930021
مجموعه آزمونهای کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی سراسری - آزاد 77 - 79 97896492587991