وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان ملی زمین و مسکن -دفتر مطالعات

مدیر مسئول
:
فریدون درویش‌زاده
نام
:
وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان ملی زمین و مسکن -دفتر مطالعات
تاریخ ایجاد
:
1374
book titlebook ISBNbook Edition No