فرهنگ گفتمان

مدیر مسئول
:
محمدرضا تاجیک
نام
:
فرهنگ گفتمان
تاریخ ایجاد
:
1378
book titlebook ISBNbook Edition No
مقدمه‌ای بر نظریه‌های گفتمان 97896492561221
درآمدی بر خطوط قرمز در رقابت‌های سیاسی 97896492561461
فراگرد تخمین در سیاست و اطلاعات 97896492561601
مقدمه‌ای بر استراتژی‌های امنیت ملی ج.ا.ا.: رهیافت‌ها و راهبردها 97896477990341
نقش اطلاعات در مدیریت بحران: درآمدی بر درک محور دو قطبی تولید کننده - مصرف کننده اطلاعات 97896492561391
رقابت‌ها و چالش‌های سیاسی در ایران امروز (مجموعه مقالات) 97896492561771
روایتی آسیب‌شناختی از گسست نظام و مردم در دهه دوم انقلاب 97896477990031
شرق‌شناسی، پست مدرنیسم و جهانی شدن 97896492561531
گفت‌وگو با کوشندگان سیاسی 97896492561841
ایران و چین: ایجاد چارچوبی برای مدیریت روابط 97896477990411
مقدمه‌ای بر آسیب‌شناسی مسائل اجتماعی در ایران 97896477990651
همایش رقابت‌های سیاسی و امنیت ملی 97896477990581
دهه سوم: تخمین‌ها و تدبیرها 97896477990961
ایران و خاورمیانه: گفتارهایی در سیاست خارجی ایران 97896477991021
دریای خزر: رژیم حقوقی، مواضع کشورهای ساحلی و حضور آمریکا 97896477990721
سیاست خارجی: عرصه فقدان تصمیم و تدبیر؟! 97896477991191
در آیینه‌ی ایرانی: تصویر غرب و غربی‌ها در داستان ایرانی 97896477991261
روایت غیریت و هویت در میان ایرانیان 97896477991331
مدیریت بحران: نقدی بر شیوه‌های تحلیل و تدبیر بحران در ایران 97896492561152
هنر و فن مذاکره 97896477991571
صدای پای آینده دهه چهارم و آینده‌های جامعه ایرانی 97896477991641
گفتمان و تحلیل گفتمانی: مجموعه مقاله‌هایی از دکتر محمدرضا تاجیک، شعبانعلی بهرامپور، دایان مک‌دانل... 97896492561081