موسسه توسعه روستایی ایران

لوگو نشر موسسه توسعه روستایی ایران
مدیر مسئول
:
عبدالرضا افتخاری
نام
:
موسسه توسعه روستایی ایران
تاریخ ایجاد
:
1378
book titlebook ISBNbook Edition No
داستان زیبا 97896474022311
آشنایی با میگوی دریایی 97896474021491
باور تعاون (تعاون در اندیشه و عمل) 97896474021561
برنامه‌ریزی روستایی در ایران 97896474022481
مهارت‌های تسهیل‌گری در مدیریت روستایی (روش‌های مشارکتی برای دهیاران و شوراهای اسلامی روستا) 97896474022551
آشنایی با طرح طوبی "ویژه اشتغال جوانان" 97896492794591
پرورش ماهی در مزارع شالیزاری 97896474020191
تمثیل‌های دریایی 97896492794661
درخت سبز و زیبا سرمایه طبیعت 97896492794421
شناسایی گیاهان دارویی و صنعتی جنگلی و مرتعی و موارد مصرف آنها 97896492794801
شناسایی گیاهان دارویی و صنعتی جنگلی و مرتعی و موارد مصرف آنها 97896474020261
جایگزینی سوخت مناسب به جای استفاده از چوب و بوته 97896492794972
صلاحیتهای حرفه‌ای مروجین روستایی 97896474020331
قانون مقابله با بیابان‌زایی و تعدیل اثرات خشکسالی 97896474020571
مشارکت تحقیق و ترویج کشاورزی 97896474020881
مقدمه‌ای بر منابع طبیعی تجدید شونده ایران: جنگلها و مراتع 97896474020641
شیوه‌های قانونی حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع: گ‍زی‍ده‌ای‌ از آخ‍ری‍ن‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ ح‍ق‍وق‍ی ‌... 97896474020711
برنامه اقدام ملی مقابله با بیابان‌زایی و تعدیل اثرهای خشکسالی 97896474020951
جایگاه روستا در فرآیند توسعه ملی از دیدگاه جمعی از صاحب‌نظران 97896474021251
آموزش کشاورزی 97896474021181
رهیافتها و فنون مشارکت در ترویج کشاورزی و توسعه روستائی 97896474021321
الفوائد (دانستنی‌های عربی) شامل: اطلاعات عمومی درباره زبان عربی ... 1
توسعه انسانی پایدار متکی به جامعه 1
مقدمه‌ای بر توسعه پایدار در کشورهای در حال توسعه 1
مقدمه‌ای بر سنجش از دور و کاربردهای آن در کشاورزی و منابع طبیعی 1
شناسایی گیاهان دارویی و صنعتی جنگلی و مرتعی و موارد مصرف آنها 97896492540431
شناسایی گیاهان دارویی و صنعتی جنگلی و مرتعی و موارد مصرف آنها 97896492540291
مقاله‌نامه توسعه روستایی: 1367 - 1376 97896492540051
آتش ویرانگر جنگل و مرتع 97896492540741
پراکنش گونه‌های گیاهان دارویی و صنعتی جنگلی و مرتعی ایران 97896492540671
نگرشی تازه به بیابان 97896492540121
زکات، سرمایه فقرزدایی 97896492540981
شناسایی گیاهان دارویی و صنعتی جنگلی و مرتعی و موارد مصرف آنها 97896492540811
اثرات زیانبار استفاده از سموم کشاورزی 97896492794111
رویکردهای ترویج، آموزش و تحقیقات در قرن بیست و یکم 97896492794041
تولید ماهی با آب کشاورزی 97896492794281
خاطرات واقعی جنگلبانان "گزیده خاطرات پرسنل ادارات منابع طبیعی" "در سراسر کشور" 97896492794731
شناسایی گیاهان دارویی و صنعتی جنگلی و مرتعی و موارد مصرف آنها 97896492794351