موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

لوگو نشر موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
مدیر مسئول
:
ابوالفضل سپهداری
نام
:
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
تاریخ ایجاد
:
1380
book titlebook ISBNbook Edition No
امنیت و مسائل مربوط به کنترل کیفیت در فرآوری آبزیان 97896458566851
راهنمای عملی تکثیر خیار دریایی شنی 97896458566921
روشهای آزمایشگاهی بافت‌شناسی آبزیان 97896458568691
نقشه راه توسعه آبزی‌پروری سردآبی 97860084511501
نقشه راه توسعه آبزی‌پروری ماهیان دریایی 97860084511671
نقشه راه توسعه صنعت فرآورزی آبزیان کشور 97860084511431
بکارگیری ارزیابی احتمال خطر در صنایع شیلاتی 97896458564251
تاریخچه و فعالیت صید و صیادی شیلات در شمال کشور 97896458562651
کارنامه سال 1383 موسسه تحقیقات شیلات ایران 97896458563021
کارنامه سال 1385 موسسه تحقیقات شیلات ایران 97896458564011
بیماریهای ویروسی میگو 97896458563951
روشهای تشخیص بیماریهای میگو 97896458564181
پیامدهای اخلاقی در شیلات 97896458564631
تعیین سن در آبزیان 97896458564321
آبزی‌پروری و محیط زیست 97896458563711
غذای زنده، استراتژی آبزی‌پروری 97896458564491
ویتامین "ث" در آبزیان 97896458564871
کارنامه سال 1386 موسسه تحقیقات شیلات ایران 97896458564941
ماهی سفید: جواهر دریای خزر 97896458565931
مبانی ژنتیک آبزیان 97896458564701
Kutum: jewel of the Caspian sea 97896458565861
ادوات صیادی و تکنولوژی صید ماهی 97896458565001
استانداردهای بین‌المللی در مدیریت ایمنی غذا 97896458565791
روشهای آزمایشگاهی خون‌شناسی ماهی 97896458565551
سازمانهای بین‌المللی و شیلات 97896458565311
تغذیه و غذادهی ماهی و سخت‌پوستان 97896458563881
آشنایی با انواع مخاطرات و ارگونومی در آزمایشگاه: راهنمای کاربردی مخاطرات، ایمنی و بهداشت در امور پژوهشی و آزمایشگاهی 97896458565241
اطلس جلبکهای دریایی سواحل خلیج فارس و دریای عمان 97896458564561
انرژی زیستی در ماهیان 97896458563641
بهداشت و صنایع مواد غذایی دریایی 97896458566091
بیماریهای هامور ماهیان پرورشی 97896458566161
سند راهبردی توسعه تحقیقات شیلات و آبزیان کشور 97896458566301
مدیریت و برنامه‌ریزی شیلاتی 97896458566231
کارنامه فعالیتهای موسسه تحقیقات شیلات ایران در سال 1387 97896458565171
استانداردهای ایمنی غذا 97896458566781
تاثیر ماهیگیری بر اکوسیستم و جوامع دریایی 97896458566611
کارنامه فعالیتهای مؤسسه تحقیقات شیلات ایران در سال 1390 97896458567461
کارنامه فعالیتهای موسسه تحقیقات شیلات ایران در سال 1389 97896458566541
راهنمای کاربردی مخاطرات، ایمنی و بهداشت در امور پژوهشی و آزمایشگاهی: آشنایی با مخاطرات تجهیزات آزمایشگاهی و نمونه‌برداری 97896458567081
مدیریت ذخایر آبزیان 97896458567391
کاربرد بیوتکنولوژی در بهبود تولید و اصلاح نژاد آبزیان پرورشی 97896458567151
ایمنی‌شناسی ماهی و سخت‌پوستان 97896458567221
بیولوژی ماهیان زینتی 97896458567601
طراحی نانوزیستگر حسی جهت تشخیص اگزوتوکسین استافیلوکوکوس ارئوس 97896458567841
کارنامه فعالیتهای موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور در سال 1391 97896458567531
مبانی فیزیولوژی و آندوکرینولوژی ماهی 97896458568761
کارنامه فعالیتهای موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور در سال 1392 97896458568521
کوسه ماهی‌های خلیج فارس و دریای عمان: مورفولوژی، آناتومی، فیزیولوژی و رفتارشناسی 97896458568071
خارپوستان 97896458568211
سوخت زیستی از ریزجلبک‌ها 97896458567911
فن‌آوری زیستی تشخیص مولکولی در آبزی‌پروری 97896458567771
ماهیان استخوانی دریای خزر (زیست‌شناسی، پراکنش، صید و صیادی، بازسازی ذخایر، نقاط قوت و ضعف) 97896458568141
کارنامه فعالیتهای موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور در سال 1393 97896458568831
کلید شناسایی تاسماهیان (ماهیان خاویاری و پاروپوزه ماهیان) 97896458569681
آمیزش خویشاوندی (همخونی) و مدیریت مولدین 97860084510371
بیماری‌های باکتریایی آزاد ماهیان 97860084510131
پرورش ماهی تیلاپیا 97896458569511
پویایی جمعیت آبزیان 97896458568381
توسعه پایدار تولید میگوی پرورشی با نگاهی به بازار و اقتصاد تولید 97896458569991
دستورالعمل فنی شیوه محاسبه تاثیر عوامل مدیریتی و قهری موثر در تولید مراکز پرورش ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان ... 97860084510061
دستورالعمل فنی شیوه محاسبه تاثیر مدیریتی و قهری موثر در تولید مراکز تکثیر ماهی ... 97896458569821
سند راهبردی ماهیان استخوانی و کیلکا ماهیان دریای خزر 97860084510441
سند راهبردی ماهیان جنوب 97860084510511
سند راهبردی میگو و شاه‌میگوی آب شیرین 97860084510681
کاربرد زیست‌یارها (پروبیوتیک‌ها) در آبزی‌پروری نوین 97896458569201
کاربرد نرم‌افزار R در حوزه علوم شیلاتی 97860084510201
کارنامه فعالیتهای موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور در سال 1394 97896458569751
بوم‌شناسی اعماق دریا 97860084511361
نقشه راه توسعه آبزی‌پروری سایر آبزیان (جلبک‌ها، نرم‌تنان و ماهیان زینتی) 97860084510821
نقشه راه توسعه آبزی‌پروری ماهیان گرمابی کشور 97860084510751
نقشه راه توسعه آبزی‌پروری میگو 97860084511121
نورو آندوکرینولوژی تولیدمثل در ماهیان 97860084510991
هیدروبیولوژی سد مخزنی لار 97860084511051
کارنامه فعالیتهای موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور در سال 1395 97860084511291
جلبک آب شیرین (شناسایی و کاربرد به عنوان شاخص‌های زیستی) 97860084511981
راهنمای عملیات آبزی‌پروری در قفس‌های پلی‌اتیلن شناور 97860084511811
لارو ماهیان آب‌های ساحلی خوزستان (شمال غربی خلیج فارس) 97860084511741
بیولوژی کپور علفخوار 97896492544181
باکتری‌ها، جلبک‌ها، قارچ‌ها و بی‌مهرگان آب شیرین 97896492544491
مبانی مدیریت کیفی آب در آبزی‌پروری 97896492544561
کاربرد فیزیولوژی ماهی در آبزی‌پروری 97896458560121
بازسازی ذخایر تاسماهیان در حوضه‌های دریای خزر و آزوف - دریای سیاه 97896458560291
روشهای نوین در پرورش ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان 97896458560431
منابع زنده دریای خزر 97896458560361
روشهای تعیین سن آبزیان 97896492544701
مبانی علوم دریایی 97896458560501
پرورش ماهی کپور و سایر ماهیان پرورشی (ماهیهای علفخوار چینی، لای‌ماهی، ماهی طلایی ...) 97896459752251
اطلس رنگی پلانکتون‌شناسی 97896492544941
شانه‌دار Mnemiopsis leidyi در دریای سیاه و خزر و اثرات ناشی از ورود آن 97896459752491
آرتیما - میگوی آب شور 97896458561351
استاندارد وزن و سن بچه ماهیان خاویاری به منظور رهاسازی 97896458561041
تولید ‌مثل ماهیان 97896458561591
ماهیان زینتی خلیج فارس 97896458562031
بوم‌شناسی ماهیان 97896458562891
تجزیه و تحلیل‌های لیمنولوژیک 97896458562101
دستورالعمل پرورش گیاه گراسیلایا (Gracilaria) و فرآوری علفهای دریایی در چین 97896458562721
راهنمای علمی و عملی ماهیگیران 97896458562961
کنترل کیفیت ماهی 97896458561661
غذا و تغذیه ماهی و میگوی پرورشی (دستورالعمل آموزشی پیرامون مواد مغذی ضروری) 97896458562411
مقدمه‌ای بر آمار حیاتی و کاربرد آن در شیلات 97896458562581