آذین رایانه

مدیر مسئول
:
کیوان تجملی محدث
نام
:
آذین رایانه
تاریخ ایجاد
:
1378
book titlebook ISBNbook Edition No
کتاب آموزشی AutoCAD 2000 97896474112401
کتاب آموزشی Excel 2000 97896492550716
راهنمای فارسی SAP 2000: تحلیل استاتیکی و دینامیکی سازه‌ها در محیط ویندوز 95 97896471271583
کتاب آموزشی AutoCAD 14 پیشرفته 97896471270737
کتاب آموزشی Access 2000 97896492550955
کتاب آموزشی Office 2000 97896492550885
اصول و مبانی الکترونیک 97896471271654
کتاب آموزشی PowerPoint 2000 97896471270284
کتاب آموزشی Visual basic 6.0 97896471271346
کتاب آموزشی شبکه در محیط ویندوز 97896492550644
گام به گام، 3D Studio 4 (تصاویر ثابت) کتاب مرجع 97896492550021
گام به گام، 3D Studio 4 (تصاویر متحرک و طراحی مواد) کتاب مرجع 97896492550191
گام به گام، 3D Studio 4 (مرجع فرامین) کتاب مرجع 97896492550261
ساختمان داده‌ها با C 97896471270355
کتاب آموزشی JAVA 97896471270043
اصول ساختمان داده‌ها 97896471271101
راهنمای جامع Netware 4.1 97896471270424
کتاب آموزشی Visual basic 6.0 97896467594663
راهنمای جامع ویژوال فاکس‌پرو 3 97896471270665
کتاب آموزشی Microsoft project 98 97896492550573
اصول و مبانی عملکرد و عیب‌یابی چاپگرها 97896471271272
خودآموز استفاده از UNIX 97896471271031
کتاب آموزشی ASSEMBLY پیشرفته 97896471270971
کتاب آموزشی Excel 97 پیشرفته 97896471270801