وفاق

لوگو نشر وفاق
مدیر مسئول
:
حمیدرضا عطایی
نام
:
وفاق
تاریخ ایجاد
:
1377
book titlebook ISBNbook Edition No
آه پدر، پدر بیچاره، مامان تو را در گنجه آویزان کرده و من خیلی دلم گرفته (نمایشنامه) 97896469002953
من مسلمانم 97896492553161
Operating systems: design and implemetation 1
Microsoft visual basic 6.0 programmers guide 1
Cecil essentials of medicine 5
Marks' standard handbook for mechanical engineers 1
Merriam - Webster's collegiate dictionary 1
شاهنامه فردوسی 97896492553231
Oxford elementary learner's dictionary 1
کلیات سعدی 1
پولشویی: مجموعه سخنرانی‌ها و مقالات همایش بین‌المللی مبارزه با پولشویی (شیراز - هفتم و هشتم خرداد 1382) 97896492553472
کلیات سعدی 97896492553091
مدیریت زندان‌ها در دوران ‌گذار 97896492553302
گوهران کویر، مجموعه مقالات اولین همایش بررسی مشکلات شبکه‌های آبیاری، زهکشی و مصرف بهینه آب کشاورزی 97896495503672
حقوق بشر و بازداشت پیش از محاکمه: کتاب راهنمای موازین بین‌المللی مربوط به بازداشت پیش از محاکمه 97896495503811
الگویی برای قانون دادرسی ویژه اطفال 97896487380321
رهنمودهایی برای اجرای عدالت در حق کودکان قربانی و شاهد جرم 97896487380491
کودکان محروم از آزادی: حقوق و واقعیت‌ها: چارچوب هنجارها و اصول پذیرفته شده بین‌المللی 97896495503741
نی در نیزار 97896495503121
بازداشت پیش از محاکمه اصلاحات و راه حل‌ها: بهترین روش‌های اجرا شده در سطح بین‌المللی برای کاهش زمان بازداشت پیش از محاکمه و بهبود شرایط حبس 97896487380251
پژوهشی علمی - کاربردی درباره مواد مخدر 97896487381001
رویکرد حقوق بشری به مدیریت زندان: کتاب آموزشی برای کارکنان زندان 97896495503291
سیستم ایمنی بدن 97896487380701
سیستم ایمنی بدن 97896487380631
اچ. آی. وی / ایدز (HIV/ AIDS) در نظام زندان‌ها: یک استراتژی فراگیر 97896487380181
خدمات عام‌المنفعه، جایگزینی بر مجازات حبس: بررسی نتایج ده سال اجرای مجازات خدمات عام‌المنفعه در فرانسه 97896495503361
عوامل اجتماعی موثر بر سلامت: اقدامات انجام شده، درسهایی از تجارب پیشین 97896487381171
نظارت بر مکانهای حبس: راهنمای عملی برای سازمانهای غیردولتی 97896495503431
کتاب راهنمای سازمان ملل متحد در باب دادرسی ویژه نوجوانان 97896487380011
پیشگیری ازمصرف مواد مخدر: راهبردهای کاربردی پیشگیری اولیه 97896487380941
Financial Institutions 1
فیزیولوژی انسانی 97896492553782
فیزیولوژی انسانی 97896492553852