شقایق روستا

لوگو نشر شقایق روستا
مدیر مسئول
:
محسن روشندل
نام
:
شقایق روستا
تاریخ ایجاد
:
1378
book titlebook ISBNbook Edition No
آشنایی با پرورش بز 97896470885341
آشنایی با: شتر 97896470887181
اثرات ماندگاری دارو در گوشت و شیر 97896470887321
اصول و روشهای صحیح فروشندگی 97896470883981
امور بهداشتی دام: شاخه کار دانش رشته گاوداری صنعتی 97896470886334
بهداشت آب 97896470885581
بهداشت شیر 97896470885411
پرواربندی گوساله 97896470887014
پرورش بلدرچین 97896470885891
پرورش گاو شیری 97896470886574
پرورش گوساله 97896470886264
پرورش و نگهداری مرغ تخمگذار 97896470887944
تغذیه دام 97896470886404
تلقیح مصنوعی 97896470886954
خدمات مقدماتی دامپزشکی: ش‍اخ‍ه‌ ک‍ار دان‍ش‌ رش‍ت‍ه‌ گ‍اوداری‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ 97896470886714
ماشین‌آلات 97896470886194
مجموعه مقالات تجربه‌های موفق بهره‌وری در کشور 97896470885651
کاشت، داشت و برداشت خرما 97896470887251
انتخاب، ارزیابی و ثبت مشخصات: شاخه کار دانش رشته گاوداری صنعتی 97896470886884
طلایه‌داران جهاد: زندگینامه و فرازهایی از وصیت‌نامه شهداء جهاد ... 97896470885961
سیلو کردن و انبار نمودن مواد خوراکی 97896470886644
برگزیدگان خدمت 97896470885721
تابستانه: به استقبال کلاس دوم بروید 97896468960242
آفت و بیماریها: ترم دوم 97896470882372
بذرهای درختان پهن برگ: ترم اول: آموزشهای فنی و حرفه‌ای رسمی رشته تولید نهال و جنگل‌کاری 97896470882822
بذرهای درختان سوزنی برگ: ترم اول: آم‍وزش‍ه‍ای‌ ف‍ن‍ی‌ و ح‍رف‍ه‌ای‌ رس‍م‍ی‌ رش‍ت‍ه‌ ت‍ول‍ی‍د ن‍ه‍ال‌ و ج‍ن‍گ‍ل‌ک‍اری‌ 97896470884352
تولید نهال سوزنی برگان: ترم دوم: آموزشهای فنی و حرفه‌ای رسمی رشته تولید نهال و جنگل‌کاری 97896470882752
تولید نهال گیاهان زینتی: ترم دوم: آموزشهای فنی و حرفه‌ای رسمی رشته نهال و جنگل‌کاری 97896470881832
درخت‌شناسی: ترم اول: آموزشهای فنی و حرفه‌ای رسمی رشته تولید نهال و جنگل‌کاری 97896470881692
سمپاشها: ترم دوم 97896470882992
منابع طبیعی تجدید شونده: ترم اول 97896470883812
تکنیک‌های گرافیک 97896470889161
تاریخ چاپ سیلک اسکرین در ایران 97896470888931
چاپ 97896470889091
چاپ 97896474922631
روستازادگان دانشمند 97896474925911
آماده‌سازی مواد اولیه: ترم اول آموزشهای فنی و حرفه‌ای رسمی رشته طراحی نقشه فرش 97896474925841
اصول احداث مزارع پرورش ماهی: ترم اول آموزشهای فنی و حرفه‌ای رسمی پرورش ماهیان گرم‌آبی 97896474925531
اصول بهداشت و خدمات دامپزشکی 97896474926141
بیماریهای گوسفند و بز: ترم دوم 97896474925391
پرنده بهشتی (استرلیترلیزیا رجینه) 97896474928671
پرواربندی: ترم دوم 97896474925221
پرورش بچه‌ماهیان نورس: ترم اول 97896474926211
پرورش توام ماهی با کشاورزی: آموزشهای فنی و حرفه‌ای رسمی رشته پرورش ماهیان گرم‌آبی 97896474927821
پرورش غذای زنده در استخرها: ترم اول آموزشهای فنی و حرفه‌ای رسمی رشته پرورش ماهیان گرم‌آبی 97896474926381
پرورش ماهی سوف: ترم سوم آموزشهای فنی و حرفه‌ای رسمی پرورش ماهیان گرم‌آبی 97896474925601
پرورش ماهیان بازاری: ترم دوم آموزشهای فنی و حرفه‌ای رسمی رشته پرورش ماهیان گرم‌آبی 97896474926451
جمع‌آوری و نگهداری بذرهای درختان جنگلی 97896474926691
جنگل‌کاری: آموزشهای فنی و حرفه‌ای رسمی رشته تولید نهال و جنگل‌کاری 97896474926901
طراحی سنتی (3): آموزشهای فنی و حرفه‌ای رسمی رشته طراحی نقشه فرش 97896474927751
ماشین‌آلات مورد استفاده در جنگل‌کاریها 97896474927061
مرتع و مرتع‌داری: آموزشهای فنی و حرفه‌ای رسمی رشته پرورش دامهای کوچک (گوسفند و بز) 97896474929731
معرفی گونه‌های زینتی تیره گندمیان و کاربرد آن در طراحی فضای سبز 97896474928431
نهالستانهای جنگلی 97896474926761
نهالستانهای جنگلی 97896474926831
کیش مهر: یادمان 23 سال جهاد و سازندگی در عرصه برق روستایی 97896474928121
تکنیک‌های گرافیک 97896470889231
گریم و رتوش 97896470888481
کارگاه لیتوگرافی 97896474921021
آتلیه عکاسی رنگی 97896470888621
رنگ در چاپ 97896470888791
رنگ‌شناسی 97896470889301
مدیریت احداث و نگهداری چمن 97896474928361
کارگاه لیتوگرافی 97896474920961
انواع نشر 97896474920721
عکاسی 97896474921571
آتلیه عکاسی سیاه و سفید 97896474923481
آتلیه عکاسی سیاه و سفید 97896474923311
تکنولوژی چاپ سیلک‌اسکرین 97896474921641
صفحه‌آرایی (کامپیوتر گرافیک) 97896470888861
کارگاه لیتوگرافی 97896474921261
کاربرد دارو 97896474927681
خدمت‌رسانی از دیدگاه قرآن 97896439000071
رز 97896439000141
آشنایی با طرحهای فرش ایران (1): ترم دوم 97896470880084
آشنایی با طرحهای فرش ایران و جهان (2): ترم سوم 97896470880154
بازاریابی فرش: ترم سوم 97896470883433
رنگرزی سنتی: ترم اول 97896470881074
شناسایی، کاشت و پرورش رزها 97896474928741
طراحی (1): ترم اول 97896470880844
طراحی (2): ترم دوم 97896470880914
طراحی سنتی فرش (1): ترم اول 97896470880464
عیوب نقشه فرش: ترم دوم 97896470881144
لوازم و بافت فرش (1): ترم اول 97896470881903
لوازم و بافت فرش (2): ترم دوم 97896470882063
مبانی رنگ در نقشه فرش (1): ترم اول 97896470880224
مبانی رنگ در نقشه فرش (2) ترم دوم 97896470880394
مرمت و نگهداری نقشه فرش: ترم سوم 97896470880604
هندسه نقوش اسلامی: ترم سوم 97896470880774
طبیعت و کشاورزی از دیدگاه اسلام 97896439001131
طرح بسیج سازندگی (پروژه‌های تخصصی) 97896439000211
کارگاه نشر رومیزی 97896474924301
کتابشناسی داستانهای روستایی (از انقلاب تا 1378 ) 97896474926521
چاپ سیلک اسکرین 97896474922181
کارگاه تایپ فارسی 97896470889471
چاپ دستی 97896474922011
سخنی نو درباره‌ی پرورش، نگهداری و تکثیر گیاهان آپارتمانی 97896474928501
چاپ سیلک اسکرین 97896474922251
امور بهداشتی طیور: شاخه کاردانش، رشته پرورش صنعتی طیور 97896470887635
پرورش و نگهداری جوجه گوشتی: شاخه کاردانش، رشته پرورش صنعتی طیور 97896470887875