دژنگار

مدیر مسئول
:
محمود تی‌تی‌دژ
نام
:
دژنگار
تاریخ ایجاد
:
1378
book titlebook ISBNbook Edition No
آموزش کاربردی GIS به همراه کار عملی با ArcView 9.3 97860053443181
خودآموز ArcGIS 9.3 و مفاهیم پایه GIS 97860053444311
آموزش کاربردی GIS برای شبکه‌های توزیع برق به همراه خودآموز ArcGIS10 و مفاهیم پایه GIS 97896492516531
توانمندسازی شرکت‌های خدماتی برق و گاز به کمک سیستم‌های اطلاعات مکانی (GIS) 97896492516911
مجموعه سوال‌های کارشناسی ارشد مهندسی صنایع 97896492516151
مجموعه سوال‌های کارشناسی ارشد مهندسی صنایع 97896460791511
مجموعه سوال‌های کارشناسی ارشد کامپیوتر 97896492516391
مجموعه سوال‌های کارشناسی ارشد کامپیوتر 97896492516461