موسسه فرهنگی آینده پویان تهران

مدیر مسئول
:
محمدعلی اکبری
نام
:
موسسه فرهنگی آینده پویان تهران
تاریخ ایجاد
:
1378
book titlebook ISBNbook Edition No
جادوی گفتار: ذهنیت فرهنگی و نظام معانی در انتخابات دوم خرداد 97896492510801