دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز

لوگو نشر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز
مدیر مسئول
:
مهدی انصاری
نام
:
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز
تاریخ ایجاد
:
1378
book titlebook ISBNbook Edition No
اورژانسهای مسمومیتهای شایع دارویی و شیمیایی در ایران 97860071285961
شیمی ترکیبات زیست فعال 97860062779811
سقط جنین از منظر فقه، حقوق و اخلاق 97896489872941
مرور سیستماتیک در مراقبت های بهداشتی (راهنمای کاربردی) 97860050032391
گذری بر تاریخ پزشکی ایران همراه با: کتابشناسی و فهرست برخی از نسخ خطی فارسی پزشکی: محفوظ در کتابخانه‌های ایران 97860091334511
راهنمای مدرسین علوم پزشکی 97860062770351
سومین جشنواره آموزشی شهید مطهری دانشگاه علوم پزشکی تبریز 97860092168021
مستندسازی فرآیند در آموزش: روشی برای استانداردسازی و ارتقای کیفیت فرایندهای آموزشی 97860062770281
نگاهی بر چهارمین همایش کشوری یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی 97860062770111
کتابچه خلاصه مقالات چهارمین همایش کشوری یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی 97860062771581
مشارکت بیمار و جامعه 97860062774241
بیماریهای سیستم عصبی کودکان 97896406252551
فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی 97860027610191
برش از طریق پیشابراه 97896406009551
دستیاری در مدیریت بیهوشی 97896436078761
عفونت‌های بیمارستانی: اصول پیشگیری 97896406124461
میکروبیولوژی و ایمونولوژی دهان 1
آینده رده‌بندی: نظام‌های رده‌بندی دانش در مواجه با تکنولوژی اطلاعات و محیطهای اطلاعاتی جدید 97896495898551
سنگ کلیه و درمان 97896489870721
بیست بیماری شایع پوستی 97896489870651
وب‌سایتهای کتابخانه‌ای: تولید مجموعه‌ها و سرویسهای آن‌لاین 97896489870961
درمانهای جراحی برای بیماران قلبی 97896489871331
آشنایی با روش‌های کلون کردن ژن 97896489871951