جهانگیر

مدیر مسئول
:
جهانگیر قاجاریه
نام
:
جهانگیر
تاریخ ایجاد
:
1378
book titlebook ISBNbook Edition No
میازم‌ها در هومیوپاتی: نشانه‌ها و کاربردهای آنها در درمان‌های هومیوپاتیک 97896491377801
هومیوپاتی در اورژانسهای پزشکی 97896491377421
درمان سردردها و میگرن با طب هومیوپاتی 97860051180011
مدیریت ریسک در بانکداری 97896491377591
تومورها و هومیوپاتی: اصول و مبانی درمان سرطان‌ها با طب هومیوپاتی 97860051180631
داروشناسی هومیوپاتی (متریا مدیکا) 97860051180561
مسائل دینامیک 97860051180491
اصول و مبانی تاثیر داروها و درمان‌ها در طب هومیوپاتی 97896492462151
بیماری‌های شایع، داروها و درمان‌های رایج در طب هومیوپاتی 97896492462221
کتاب جامع هومیوپاتی شامل (مبانی فلسفی، زمینه‌های تاریخی، نحوه تهیه و ساخت داروها، اصول ...) 97896492462391
ذهن و روان در هومیوپاتی 97896492462531
بیماریهای مزمن "ماهیت و درمان اختصاصی آن‌ها" 97896492462841
امنیت و راهکارهای تأمین و توسعه آن: مفاهیم امنیتی، حفاظت اسناد، حفاظت گفتار، حفاظت ارتباطات، حفاظت الکترونیکی، حفاظت رایانه و شبکه، ... 97896491377041
در آبی باورها 97896492462081