توفیق دانش

لوگو نشر توفیق دانش
مدیر مسئول
:
هوشنگ توفیقی
نام
:
توفیق دانش
تاریخ ایجاد
:
1377
book titlebook ISBNbook Edition No
MBA راهی برای ساختن آینده 97896492429722
روش‌شناسی پژوهش در تحقیقات سازمان و مدیریت (منابع انسانی - تحقیقات بازاریابی، استراتژیک و مالی) 97860064240951
مدیریت سرمایه‌های انسانی (نگاهی عملیاتی در بنگاههای کسب و کار کوچک و هلدینگ‌ها) 97860064241251
دانش مسائل روز مدیریت (مفاهیم، ابزارها و کاربردها) 97860064240573
مدیریت رفتار و رفتار مدیریت در سازمان 97860064240714
تئوری‌های مدیریت "مبانی" 97896492429581
مدیریت و مدلهای پیشرفته منابع انسانی (مفاهیم و مدلهای رویکرد استراتژیک، سرمایه‌های انسانی و معماری منابع انسانی) 97860064240881
تئوری‌های مدیریت "مبانی" 97860064241182
روش‌های اندازه‌گیری کارایی و بهره‌وری در سازمان (رویکرد کاربردی و عملیاتی) 97860064241012
تفویض کار 97896492429652
فساد ممنوع (10 اصل کاربردی در ایجاد ساختارهای فسادگریز) 97860064241321
خبرگان آموزش می‌دهند: خبرگی در اخلاق حرفه‌ای 97860064241631
خبرگان آموزش می‌دهند: خبرگی در انگیزش 97860064242001
خبرگان آموزش می‌دهند: خبرگی در جرات 97860064241561
خبرگان آموزش می‌دهند: خبرگی در مدیریت افراد 97860064241941
خبرگان آموزش می‌دهند: خبرگی در مدیریت تغییر 97860064241871
خبرگان آموزش می‌دهند: خبرگی در مهارت‌های رهبری 97860064241701
خبرگان آموزش می‌دهند: خبرگی در مهارت‌های مذاکره 97860064242171
نکات روزمره مذاکره: 312 پیامک کلیدی و اساسی مذاکره 97860064241491
ریاضیات پایه (ویژه دانش‌آموزان علوم انسانی پیش دانشگاهی) 97896492429101
زیست‌شناسی (ویژه دانش‌آموزان علوم تجربی پیش‌دانشگاهی) 97896492429341
ریاضیات گسسته: ویژه دانش‌آموزان پیش‌دانشگاهی و داوطلبان کنکور 97896492429031