جامعه پژوه

لوگو نشر جامعه پژوه
مدیر مسئول
:
نعمت‌الله تقوی
نام
:
جامعه پژوه
تاریخ ایجاد
:
1377
book titlebook ISBNbook Edition No
حقوق سازمانهای بین‌المللی 97896455925522
رویکردی نوین در ارزیابی شخصیت (کاربرد تحلیل عاملی در مطالعات شخصیت) 97896492379231
شخصیت در بزرگسالی 97896492379301
پژوهشی در اسطوره دده قورقود: شاهکاری کهن 97896492379471
جهانی شدن و توسعه بنگاههای کوچک و متوسط 97896492379611
فرهنگ زبانشناسی و علوم رفتاری وابسته 97896492379851
جمعیت و تنظیم خانواده 978964902865110
مبانی جمعیت‌شناسی 97896492379097
گزیده کتابنامه علوم اجتماعی (شامل نمایه‌های پدید‌آورنده، موضوع، مترجم و ناشر) 97896492379921
جمعیت و تنظیم خانواده 978964962540914
حقوق سازمانهای بین‌المللی 97896492379161