سازمند

لوگو نشر سازمند
مدیر مسئول
:
مقصود شعاریان‌ستاری
نام
:
سازمند
تاریخ ایجاد
:
1378
book titlebook ISBNbook Edition No
گزیده اشعار صائب تبریزی 97896492371901
گزیده اشعار کسائی مروزی 97896492371761
گزیده سفرنامه ناصر خسرو 97896492371831
نگرشی در آیات قرآن: نکته‌هایی در تفسیر 97896492371072
تجزیه، تحلیل و طراحی سیستم‌ها 97896492371141