دانشگاه پیام نور

لوگو نشر دانشگاه پیام نور
مدیر مسئول
:
حسن علی زاده سالو محله
نام
:
دانشگاه پیام نور
تاریخ ایجاد
:
1379
book titlebook ISBNbook Edition No
آنالیز ریاضی (3) (رشته ریاضی) 97896438754352
حسابرسی (1) (رشته حسابداری) 978964455155026
زمین‌شناسی ساختمانی (رشته زمین‌شناسی) 97896445578978
آزمایشگاه مدارهای الکترونیکی (رشته کامپیوتر) 97896438731723
آموزش هنر (رشته علوم تربیتی) 97896445554421
اصول و فنون راهنمایی و مشاوره سالمندان (رشته روان‌شناسی) 97896438765792
طراحی سیستم‌های آبیاری (رشته مهندسی آب و خاک) 97896438766852
فیزیک لایه‌های نازک (رشته فیزیک) 97896438764632
گرافیک و نقشه‌خوانی (رشته شیمی) 97896445592285
لرزه‌زمین‌ساخت (رشته زمین‌شناسی) 97896438731653
مقدمات زبانشناسی (رشته زبان و ادبیات فارسی) 97896438705606
جمعیت و تنظیم خانواده (رشته زیست‌شناسی) 97896438731589
روان‌شناسی احساس و ادراک (رشته روان‌شناسی) 978964455768214
صرف و نحو کاربردی 4 (رشته الهیات) 97896445597789
هیدرولوژی کارست (کارشناسی ارشد رشته زمین‌شناسی) 97896438793961
زیست‌شناسی پرتوی (رشته زیست‌شناسی) 97896445506839
مبانی نظری و فلسفی آموزش از دور (رشته علوم تربیتی) 97896438778112
متون تخصصی پیش‌دبستانی و دبستانی (رشته علوم تربیتی) 97896445561424
یادگیری از دور در عصر اطلاعات و ارتباطات (رشته علوم تربیتی) 97896438773852
نقاب سلامت بر چهره اعتیاد: شناساسی به هنگام رفتار مخرب 97896414004001
چشم شب‌پیما: شرح اصطلاحات عرفانی در دیوان خاقانی 97860075180071
خاک‌شناسی (رشته زمین‌شناسی) 97896438703313
ساختمان و تجهیزات کتابخانه (با تاکید بر کتابخانه‌های دانشگاهی ایران) (رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی) 97896438735542
ارتز و پرتز (رشته مهندسی پزشکی) 97896414048281
زبان تخصصی آمار 97896445599904
زمین‌شناسی زیست‌محیطی: رهیافتی به علم سیستم زمین 97896438722812
آزمایشگاه اصول تصفیه آب و پساب‌های صنعتی (رشته شیمی) 97896438745371
جبر خطی برای آمار (رشته آمار) 97896438720076
ریاضی عمومی (1) (رشته زیست‌شناسی) 97896445599146
معرفهای توسعه پایدار: نظریه‌ها، روشها و تجربیات (رشته علوم اجتماعی) 97896438725571
اصول علم اقتصاد (2) (اقتصاد کلان): (رشته‌های مدیریت و حسابداری) 978964455130715
درآمدی بر ادبیات (1) (رشته مترجمی زبان انگلیسی) 978964455895512
روان‌شناسی کودکان استثنایی: (رشته روان‌شناسی) 978964455062110
زبان تخصصی علوم اجتماعی (2) 97896438745202
سیتوژنتیک گیاهی (رشته زیست‌شناسی) 97896438710003
جبر جابجایی (کارشناسی ارشد رشته ریاضی) 97896438755341
فلور ایران (رشته زیست‌شناسی) 97896438724962
فیزیولوژی گیاهی 3 (رشته زیست‌شناسی) 97896445590753
فیزیک پایه 3 (رشته فیزیک) 97896438753503
مثنوی 1 (نظم 4 بخش 1) 978964455007216
احتمال (1): رشته آمار 97896438737692
بیماریهای گیاهی (نظری) (رشته اقتصاد کشاورزی) 97896445598465
تاریخ فقه و فقها (2) (رشته الهیات) 97896445547979
آزمایشگاه شیمی و تکنولوژی رنگ (رشته شیمی) 97896438751072
روان‌شناسی شخصیت (نظریه‌ها و مفاهیم) (رشته روان‌شناسی) 978964455392912
اصول تغذیه و ورزش (رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی) 97896445594885
بیماریهای گیاهی (عملی) (رشته اقتصاد کشاورزی) 97896445596865
اصول فقه 2 (رشته الهیات و معارف اسلامی) 97896445581607
برنامه‌ریزی روستایی در ایران (رشته جغرافیا) 97896445542169
خاک‌شناسی عمومی (رشته اقتصاد کشاورزی) 97896438709666
متون تاریخی به زبان عربی (رشته تاریخ) 97896438720213
اقتصاد خرد (رشته مدیریت دولتی و حسابداری) 978964455220526
تاریخ تحلیلی صدر اسلام (رشته معارف اسلامی) 97896438727626
آنالیز ریاضی (2) (رشته ریاضی) 97896438705394
روان‌شناسی رشد (1) (رشته‌های روانشناسی و علوم تربیتی) 978964455706413
روان‌شناسی رشد 2: نوجوانی و بلوغ 978964455208320
قواعد عربی (4) (رشته زبان و ادبیات فارسی) 978964455321912
متون اسلامی 97896438706901
ویژگیهای جغرافیایی کشورهای اسلامی (رشته جغرافیا) 97896445527317
کاربرد اصطلاحات و تعبیرات در ترجمه (رشته زبان انگلیسی) 97896445573237
ESP (2): for the students of geography 97896445513837
آیین دادرسی مدنی 2 (رشته حقوق) 97896438718884
اندیشه اسلامی 1 (کلیه رشته‌ها) 978964387253311
ترجمه عربی به فارسی و فارسی به عربی (1) (رشته الهیات) 978964455042312
ترجمه متون ساده (رشته مترجمی زبان انگلیسی) 97896445511619
سازماندهی مواد (2): رده‌بندی (رشته کتابداری) 97896438709112
صرف و نحو کاربردی 1 (رشته الهیات) 97896438708508
مبانی ریاضیات 978964455451318
مقدمات راهنمائی و مشاوره: مفاهیم و کاربردها (رشته علوم تربیتی) 978964455324025
منطق (1) (رشته الهیات و معارف اسلامی) 978964455425413
مکالمه و محاضره 2 (رشته الهیات و معارف اسلامی) 97896438710484
اصول فقه (3) (رشته الهیات) 97896445568766
تجزیه و تحلیل مسائل اصول حسابداری (2): رشته حسابداری 97896438732191
توابع مختلط (رشته ریاضی) 97896438727868
ارزشیابی شخصیت (رشته روانشناسی) 978964455292211
آشنایی با بانکهای اطلاعاتی (رشته کتابداری) 97896438746361
آشنایی با کلیات علوم اسلامی: فلسفه و عرفان (رشته الهیات) 97896445503938
آناتومی انسانی (رشته تربیت بدنی) 97896445509599
زبان تخصصی حسابداری 2: (رشته حسابداری) 97896438741791
زبان تخصصی ریاضی (رشته ریاضی) 97896445559099
شیمی هسته‌ای (رشته شیمی) 97896445551456
مهارتهای زندگی (1) (رشته علوم تربیتی) 97896438729394
آتشفشان‌شناسی (رشته زمین‌شناسی) 97896445579034
ژئومورفولوژی مناطق شهری (رشته جغرافیا) 97896445577364
سبک‌شناسی 1 (نظم) 978964455355415
معادلات دیفرانسیل: رشته شیمی 97896438704924
تهیه و کاربرد وسایل و مواد آموزشی (رشته علوم تربیتی) 97896445551769
توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی (رشته مدیریت و حسابداری) 978964455064518
حسابداری میانه (2) (رشته حسابداری) 978964455346213
حقوق تعاون (رشته علوم اجتماعی) 97896445541245
قواعد عربی 2 978964455369118
متون جغرافیای انسانی به زبان خارجی (2) (رشته جغرافیا) 97896438772791
آموزش و پرورش کودکان استثنایی (رشته علوم تربیتی) 978964455538112
تاریخ فقه و فقها (رشته الهیات) 97896445548037
شیمی کوانتومی (رشته شیمی) 97896445573304
غزلیات و قصاید سعدی: نظم 5 بخش 2 (رشته ادبیات فارسی) 978964455289212
جغرافیای کوچ‌نشینی (رشته جغرافیا) 97896445543225
زبان تخصصی علوم اجتماعی (1) 97896438744832
متون نظم و نثر معاصر (2) (رشته زبان و ادبیات عرب) 97896438747731
نظریه اعداد (رشته ریاضی) 97896438716283