مجید نبوی

هیچ مشخصاتی ثبت نشده است

کتاب های مجید نبوی

book titlebook ISBNbook Edition No

فناوری‌های کتابخانه‌ای و ارائه خدمات به کاربران: برنامه‌ریزی، پیاده‌سازی و کاربرد

97860024112041

مسائل کلیدی کتابخانه‌های دیجیتال: ارزیابی و یکپارچگی

97860027609061

آداب الشریعه، یا، آداب زندگی: با تصحیح کامل و مطابقت با صحیح‌ترین نسخه‌ها

1

مبانی دستگاههای رادیولوژی از دیدگاه مهندسی

97896460963701

پست های مجید نبوی