بابک محمدزاده

هیچ مشخصاتی ثبت نشده است

کتاب های بابک محمدزاده

book titlebook ISBNbook Edition No

هوش مصنوعی و داده‌کاوی: در روانشناسی شناختی، روانشناسی بالینی و علوم اعصاب (به همراه آموزش نرم‌افزار WEKA برای داده‌کاوی و سیستم‌های استنتاج فازی - ع

97896454764631

پست های بابک محمدزاده