سجاد امیری‌باوندپور

هیچ مشخصاتی ثبت نشده است

کتاب های سجاد امیری‌باوندپور

book titlebook ISBNbook Edition No

فرهنگ‌پذیری ایرانیان و عیلامیان: آغاز امپراتوری هخامنشی

97860080586251

شهادت‌نامه‌های سریانی مسیحیان ایران در عصر ساسانی

97862299962631

رویدادنامه سریانی موسوم به رویدادنامه خوزستان (روایتی از آخرین سال‌های پادشاهی ساسانی)

97860080581062

ساسانیان و اعراب: دیپلماسی ایران و بیزانس در شبه‌جزیره عربستان در قرن ششم میلادی

97896419179534

پست های سجاد امیری‌باوندپور