پریسا زراعتیان

هیچ مشخصاتی ثبت نشده است

کتاب های پریسا زراعتیان

book titlebook ISBNbook Edition No

مدیریت زنجیره تامین و مدیریت ارتباط با مشتری

97860045306201

مدیریت زمان و نقش مهندسی ترافیک در بنگاه‌های تولیدی و حمل و نقل

97860045306371

پست های پریسا زراعتیان