نرگس موسویان

هیچ مشخصاتی ثبت نشده است

کتاب های نرگس موسویان

book titlebook ISBNbook Edition No

مدیریت ریسک تاخیرات پروژه با واکاوی دلایل تاخیر در اجرای پروژه‌های راهسازی

97860012032201

بازرسی، تعمیر و نگهداری سازه‌های بتنی

97860012039471

اصول متره و برآورد پروژه‌های راهسازی

97860012039781

پست های نرگس موسویان