فوزیه سالاری‌جائینی

هیچ مشخصاتی ثبت نشده است

کتاب های فوزیه سالاری‌جائینی

book titlebook ISBNbook Edition No

مدیریت انعطاف‌پذیری: افراد، فرایند، فناوری کسب و کار

97860094706861

آسان و قابل درک بنویسید: راهنمای تولید، بازنویسی و ارزیابی مطالب آموزشی

97860088373431

پست های فوزیه سالاری‌جائینی