سمیه ترناس

هیچ مشخصاتی ثبت نشده است

کتاب های سمیه ترناس

book titlebook ISBNbook Edition No

بهره‌گیری از توریسم سیاسی برای کاهش تنش با کشورها

97860035654251

پست های سمیه ترناس