سعید ملکپور

هیچ مشخصاتی ثبت نشده است

کتاب های سعید ملکپور

book titlebook ISBNbook Edition No

مشکلات مدیریتی زنان تا چاپلوسی در سازمان (مجموعه‌ای از جذاب‌ترین موضوعات رشته مدیریت)

97860069907671

پست های سعید ملکپور