لیلا قاسم‌پور

هیچ مشخصاتی ثبت نشده است

کتاب های لیلا قاسم‌پور

book titlebook ISBNbook Edition No

پیشگیری از جرم (مطالعه موردی: زوگیری از رانندگان تاکسی)

97896475874401

پیشگیری از جرم (مطالعه موردی: سرقت از اماکن تجاری)

97896475874641

پیشگیری از جرم (مطالعه موردی: سرقت خودروها و سرقت از خودروهای داخل پارکینگ)

97896475874711

پیشگیری از جرم (مطالعه موردی: سرقت از فروشگاه)

97896476487211

راهنمای تجزیه و تحلیل جرایم

97896476487831

جی.پی.اس و پلیس

97860057051571

دانستنی‌های رزم انفرادی

97860057050271

پست های لیلا قاسم‌پور