نعمت ولی‌نژاد

هیچ مشخصاتی ثبت نشده است

کتاب های نعمت ولی‌نژاد

book titlebook ISBNbook Edition No

ایران‌شناسی شامل: 30 کارت تصویری اعم از موقعیت جغرافیایی و مراکز استان‌ها، بناها و مناطق گردشگری و تاریخی، ...

97896476134771

بهداشت و سلامتی شامل: 30 کارت تصویری از انواع وسایل و امکانات بهداشتی

97896476134461

پدیده‌های طبیعی شامل: 30 کارت تصویری از فصول مختلف سال، شب و روز، ماه و خورشید و ستارگان، ...

97896476133471

پلیس و مقررات راهنمایی و رانندگی شامل: 30 کارت تصویری از انواع پلیس اعم از: پلیس 110، پلیس راه، پلیس چهارراه، پلیس آگاهی، پلیس راهنمایی، پلیس انتظامی

97896476134531

گل‌ها شامل: 30 کارت تصویری از انواع گل‌ها، نحوه‌ی کاشت و تکثیر و نیز طبقه‌بندی آن‌ها از نظر شکل، رنگ، بو و اندازه ...

97896476133611

گیاهان شامل: 30 کارت تصویری از انواع گیاهان، طبقه‌بندی آن‌ها از نظر ریشه‌ی خوراکی، ساقه‌ی خوراکی و برگ خوراکی و نیز محیط مناسب رشد و آشنایی با اندام‌ه

97896476133781

مشاهیر شامل: 30 کارت تصویری از زندگی‌نامه دانشمندان و علما و شاعران

97896476134221

مفاهیم ساده‌ی دینی شامل: 30 کارت تصویری اعم از آشنایی با اصول دین و فروع آن، پیامبران اولی‌العزم و کتاب‌هایشان، امامان معصوم، تیمم، وضو، اذان و اقامه،

97896476134151

مفاهیم ساده‌ی ریاضی شامل: 30 کارت تصویری از مفاهیم ساده‌ی ریاضی

97896476133921

مفاهیم ساده‌ی علوم شامل: 30 کارت تصویری اعم از انواع خاک، آهنربا، سنگ‌ها و نیز اجسام صاف، ...

97896476134081

میوه‌ها شامل: 30 کارت تصویری از انواع میوه‌ها، آشنایی با خواص درمانی و ویتامینی آن‌ها، تشخیص میوه‌های بوته‌ای و درختی و نیز میوه‌های ...

97896476134601

ورزش‌ها شامل: 30 کارت تصویری از انواع ورزش‌ها، آشنایی با ورزش‌های گروهی و انفرادی، ...

97896476133851

وسایل نقلیه شامل: 30 کارت تصویری از انواع وسایل نقلیه از گذشته‌های دور تا به حال

97896476133541

مفاهیم ساده‌ی علوم و ریاضی شامل: 30 کارت تصویری از انواع مفاهیم ساده علوم و ریاضی ...

97896476136681

اعضای بدن: شامل: 30 کارت تصویری از اعضای مختلف بدن انسان اعم از مو، سر، پیشانی، ابرو، پلک، ...

97896476133092

جانوران (2) شامل: 30 کارت تصویری از انواع جانوران، طبقه‌بندی شکل ظاهری، نحوه‌ی شکار، تولیدمثل، محل زندگی ...

97896476133232

میوه‌ها: شامل: 30 کارت تصویری از انواع میوه‌ها، آشنایی با خواص درمانی و ویتامینی آن‌ها، تشخیص میوه‌های بوته‌ای و درختی و نیز میوه‌های ...

2

پرندگان شامل: 30 کارت تصویری از انواع پرندگان، نحوه‌ی شکار، تولیدمثل، لانه‌سازی و ...

97896476133302

جانوران (1) شامل: 30 کارت تصویری از انواع جانوران، طبقه‌بندی شکل ظاهری، نحوه‌ی شکار، تولیدمثل، محل زندگی ...

97896476133164

مشاغل شامل: 30 کارت تصویری از انواع مشاغل، امکانات و وسایل مورد نیاز، ویژگی‌ها و خصوصیات ...

97896476134392

پست های نعمت ولی‌نژاد