امیر صالحی‌طالقانی

 عکس پروفایل امیر صالحی‌طالقانی

امير صالحي طالقاني داراي دانشنامه كارشناسي فيزيك و علوم آزمايشگاهي است. وي فعاليت آموزشي خود را از 1364 در مدارس تهران آغاز كرد و از همان سال‌ها با انتخاب آثار گوناگون موردنياز دانش‌آموزان و دانشجويان به ترجمه آنها پرداخت. عضويت در گروه‌هاي علمي و فرهنگي از جمله گروه آموزش رياضي وزارت آموزش و پرورش، مديريت داخلي مجله برهان رياضي، دبيري بخش فيزيك مجله كيهان علمي از جمله پيشينه علمي و فرهنگي اوست. وي همچنين در ترجمه و تدوين دانشنامه‌هاي علمي و ارايه طرح براي توسعه علمي و ترجمه تكميلي استانداردهاي آموزش رياضي با انجمن ملي معلمان رياضي كشورهاي ديگر نيز همكاري داشته است.ايشان با كتاب ضرورتي انكار ناپذير در حوزه فرهنگ برنده 26 دوره از كتاب سال در دي ماه 1387 شد. 

عضونویسندگان کودک و نوجوان
داورجایزهجشنواره کتاب کودک و نوجوان
نام
:
امیر
نام خانوادگی
:
صالحی طالقانی
سال شروع به کار حرفه ای
:
1364
ملیت
:
ایرانی
شهر محل تولد
:
تهران

کتاب های امیر صالحی‌طالقانی

book titlebook ISBNbook Edition No

صوت: از بوق تا شیپور

4

طبقه‌بندی مواد: از خاک تا طلا

4

مغناطیس: از قطب تا قطب

97896434855594

نیرو و حرکت: از فشار تا کشش

97896434855664

پاسخ‌های علمی به سوالات علمی: نور (از شمع تا خورشید)

97896434855734

جامد، مایع و گاز: از حباب تا یخ

97896434856274

چراهای شگفت‌انگیز: غارها: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان

978600103293613

چشم‌ها و گوش‌های سالم

97896490755011

دنیای شگفت‌انگیز آب

97896436920703

دنیای شگفت‌انگیز انرژی خورشیدی

97896436920943

کتاب علوم من: سرد و گرم

97896435373337

بچه‌ی خوب می‌گه (جلدهای 1 تا 12)

97896428748732

بچه‌ی خوب می‌گه (جلدهای 13 تا 28)

97896428748802

چراهای شگفت‌انگیز: غارها: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان

978600103599915

چراهای شگفت‌انگیز: غارها: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان

978600103858717

چراهای شگفت‌انگیز: ماقبل تاریخ

978600103820419

چرا چشم‌هایم می‌خارند؟ و پرسش‌های دیگری درباره‌ی حساسیت

97896436925202

چرا حالت ‌تهوع پیدا می‌کنم؟ و پرسش‌های دیگری درباره‌ی دستگاه گوارش

97896436925132

چرا دندان درد می گیرم؟ و پرسش‌های دیگری درباره‌ی اعصاب

97896436924902

چرا عطسه می کنم؟ و پرسش‌های دیگری درباره‌ی دستگاه تنفس

97896436925062

دایره‌المعارف چراها (جلدهای 1 تا 8): چرا استخوا‌ن‌هایم می‌شکنند؟ و پرسش‌های دیگری درباره‌ی استخوان‌ها و ماهیچه‌ها (جلد 1 تا 8)

97896436925372

فرهنگ ریاضی مدرسه: ویژه‌ی کودک و نوجوان

97896432353902

چراهای شگفت‌انگیز: غارها: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان

97896432397949

چراهای شگفت‌انگیز: روم باستان: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان

97896432396649

دایره‌المعارف اینترنتی علوم

97860010303146

چراهای شگفت‌انگیز: حمل و نقل: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان

978600103099411

وقتی استخوانت می‌شکند و نکته‌های دیگری درباره‌ی پیچ‌خوردگی و دررفتگی

97896436928892

وقتی بدنت زخم می‌شود و نکته‌های دیگری درباره‌ی بریدگی و خراشیدگی

97896436928652

وقتی بدنت کبود می‌شود و نکته‌های دیگری درباره ضرب‌دیدگی

97896436928342

وقتی به چیزی حساسیت داری و نکته‌های دیگری درباره‌ی آلرژی

97896436928272

وقتی حشره نیشت می‌زند و نکته‌های دیگری درباره‌ی گزیدگی

97896436928582

وقتی دچارسوختگی می‌شوی و نکته‌های دیگری درباره‌ی ‌تاول و آفتاب سوختگی

97896436928412

وقتی دندان‌هایت می‌پوسد و نکته‌های دیگری درباره‌ی بیماری‌های دهان

97896436928102

وقتی نفس‌تنگی می‌گیری و نکته‌های دیگری درباره‌ی آسم

97896436928722

دایره‌المعارف کوچک بدن انسان

97896432378443

دایره‌المعارف کوچک جانوران

97896432378373

دایره‌المعارف کوچک جهان اطراف ما

97896432378513

دایره‌المعارف کوچک علوم

97896432378203

مدیریت بازاریابی الکترونیک

97896429440951

منابع انرژی: آب

97896436921243

مواظب بدنت باش (جلدهای 1 تا 8)

97896436928962

چرا آفتاب سوخته می‌شوم؟ و پرسش‌های دیگری درباره‌ی پوست

97896436924832

چرا استخوان‌هایم می‌شکنند؟ و پرسش‌های دیگری درباره‌ی استخوان‌ها و ماهیچه‌ها

97896436924522

چرا کبودی‌های بدنم رنگ عوض می‌کنند؟ و پرسش‌های دیگری درباره‌ی خون

97896436924692

چراهای شگفت‌انگیز: روم باستان: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان

97896432384526

چراهای شگفت‌انگیز: ماقبل تاریخ: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان

97896432385139

خودخواهی؟! نه!

97896477669202

چراهای شگفت‌انگیز: بیابان‌ها: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان

97896432385068

چراهای شگفت‌انگیز: حمل و نقل: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان

97896432384908

چراهای شگفت‌انگیز: غارها: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان

97896432385378

چراهای شگفت‌انگیز: یونان باستان: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان

97896432380875

گام به گام با رایانه - 1

97896441785802

دایره‌المعارف اینترنتی علوم

97896432376534

چراهای شگفت‌انگیز: جهان باستان (ایران باستان، مصرباستان، یونان باستان، روم باستان): پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان

97896432379361

دایره‌المعارف مدرسه ویژه کودک و نوجوان

97896432391695

چراهای شگفت‌انگیز: بیابان‌ها: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان

97896432398319

چراهای شگفت‌انگیز: حمل و نقل: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان

97896432397879

چراهای شگفت‌انگیز: شگفتی‌های جهان: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان

97896432398791

چراهای شگفت‌انگیز: یونان باستان: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان

97896432394288

هلال ماه آمریکایی

97896428744601

دایره‌المعارف چراهای شگفت‌انگیز: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان

9789643238988

چراهای شگفت‌انگیز: زمین و آنچه در آن است، دریاها و اقیانوس‌ها، بیابان‌ها، کوهستان‌ها، جنگل‌ها، غارها: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان

97896432399091

چراهای شگفت‌انگیز: ماقبل تاریخ: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان

978964323965712

فرهنگ ریاضی مدرسه: ویژه‌ی کودک و نوجوان

97896432395413

چراهای شگفت‌انگیز: غارها: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان

978600103103811

چراهای شگفت‌انگیز: بیابان‌ها: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان

978600103097011

یوسف (ع)

97896453668491

صوت: از بوق تا شیپور

97896434856343

طبقه‌بندی مواد: از خاک تا طلا

97896434855423

اذیت کردن؟! نه!

97896428742863

بدقولی؟! نه!

97896428742933

بی ادبی؟! نه!

97896428741633

تقلب در بازی؟! نه!

97896428744463

خرابکاری؟! نه!

97896428741253

خودنمایی؟! نه!

97896428741563

دزدی؟! نه!

97896428744393

زیاده‌روی؟! نه

97896428744083

لجبازی؟! نه!

97896428742243

دایره‌المعارف چراهای شگفت‌انگیز: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان

978600103249312

هندسه کاغذ و تا: برای کلاس ریاضیات

97896435390303

چراهای شگفت‌انگیز: بیابان‌ها: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان

978600103390213

چراهای شگفت‌انگیز: حمل و نقل: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان

978600103396413

چراهای شگفت‌انگیز: ماقبل تاریخ: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان

978600103398816

غذای سالم

97896490755251

دندانهای سالم

97896490755321

موهای سالم

97896490755181

کتاب علوم من: انرژی

97896435354453

دنیای شگفت‌انگیز انرژی هسته‌ای

97896436921173

گام به گام با کامپیوتر: مهارت‌های پایه برای دانش‌آموزان ابتدایی و راهنمایی

97896441748416

اطلس آموزشی جهان باستان

97896481412831

اطلس آموزشی جهان ماقبل تاریخ

97896481411911

اطلس آموزشی منظومه‌ی شمسی

97896481412901

اطلس آموزشی نقشه‌ی جهان

97896481411841

دایره‌المعارف چراهای شگفت‌انگیز: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان

97860010329986

چراهای شگفت‌انگیز: روم باستان: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان

978600103454112

چراهای شگفت‌انگیز: زمین و آنچه در آن است، دریاها و اقیانوس‌ها، بیابان‌ها، کوهستان‌ها، جنگل‌ها، غارها: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان

97860010328202

چراهای شگفت‌انگیز: شگفتی‌های جهان: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان

97860010327832

چراهای شگفت‌انگیز: ماقبل تاریخ: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان

978600103194614

چراهای شگفت‌انگیز: یونان باستان: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان

978600103462612

علوم: پاسخ به کنجکاوی‌های کودکان و نوجوانان

97896481413751

پست های امیر صالحی‌طالقانی