مهدی پرکاری

هیچ مشخصاتی ثبت نشده است

کتاب های مهدی پرکاری

book titlebook ISBNbook Edition No

کتاب کار همراه با تمرین‌های متنوع عربی سال سوم دوره‌ی راهنمایی تحصیلی

978964613366218

عربی هشتم: دوره اول متوسطه

97860033706789

فرهنگ واژگان 3 زبانه پیام: نخستین دائره‌المعارف واژگانی کتب درسی

97896485317011

کتاب کار همراه با تمرین‌های متنوع عربی سال اول دوره‌ی راهنمایی تحصیلی

978964613364820

کتاب کار همراه با تمرین‌های متنوع عربی سال دوم دوره‌ی راهنمایی تحصیلی

978964613365520

عربی هفتم پایه اول (دوره متوسطه اول)

97896448296593

عربی (1): اول متوسطه

97860033702101

عربی (1): اول متوسطه

97860033704942

عربی (1) پایه دهم: ریاضی و فیزیک - علوم تجربی

97860033729622

عربی (2) پایه یازدهم ریاضی و فیزیک - علوم تجربی

97860033739141

عربی (2) پایه یازدهم ریاضی و فیزیک - علوم تجربی

97860033736481

عربی نهم دوره اول متوسطه

97860033715905

عربی (1) پایه دهم علوم تجربی - ریاضی و فیزیک شامل: یادآوری و مرور مطالب هر فصل در قالب تمرین‌ها و نکات آموزشی، ...

97860033724055

عربی (2) پایه یازدهم علوم انسانی

97860033740412

نکات برجسته و روش‌های نوین آموزش و سنجش عربی: سال اول راهنمایی

97896431034531

نکات برجسته و روش‌های نوین آموزش و سنجش عربی: سال سوم راهنمایی

97896431034771

نکات برجسته و روش‌های نوین آموزش و سنجش عربی: سال دوم راهنمایی

97896431034601

خودآموز و گنجینه سئوالات عربی سال سوم راهنمایی

97896474572171

عربی سال دوم راهنمایی

97896431051671

عربی سال سوم راهنمایی

97896431051741

عربی سال اول راهنمایی

97896431051501

عربی هفتم: پایه اول = دوره متوسطه شامل: آموزش قواعد با بیانی ساده و قابل فهم با استفاده از تمرین‌های متعدد، آموزش واژه‌ها

97860033706099

کاربرگ عربی: نسل نوین کار و تمرین (پایه هفتم)

97860099044711

عربی (1) پایه دهم: ریاضی و فیزیک - علوم تجربی

97860033734332

عربی (3): پایه دوازدهم ریاضی و فیزیک - علوم تجربی

97860033744783

عربی (3): پایه دوازدهم علوم انسانی

97860033744233

پست های مهدی پرکاری