هوشنگ رهنما

 عکس پروفایل هوشنگ رهنما

هوشنگ رهنما ادب‌پژوه، مترجم، منتقد و شاعر اهل ایران و استاد سابق ادبیات در دانشگاه پنسیلوانیا است.

نام
:
هوشنگ
نام خانوادگی
:
رهنما
تاریخ تولد
:
1323
ملیت
:
ایرانی
شهر محل تولد
:
ارومیه

کتاب های هوشنگ رهنما

book titlebook ISBNbook Edition No

ویلیام شکسپیر

97896436359851

هنری جیمز

97896436343911

جیمز جویس

97896436343531

اسکات فیتز جرالد

97896436336391

ویلیام باتلر ییتس

97896436351071

صد شعر نو فارسی: از عصر نیما تا امروز

97896474439131

موسیقی مجلسی (مجموعه شعر)

97896436347801

ویرانه‌های زمان (مقالاتی درباره "سرزمین هرز")

97896444866921

سیری در هنر ایران: از دوران پیش از تاریخ تا امروز (متن) دوره ساسانی

97896444578692

سیری در هنر ایران: از دوران پیش از تاریخ تا امروز (متن) دوره‌های پیش از هخامنشی، هخامنشی و پارتی / اشکانی

97896444578832

سیری در هنر ایران: از دوران پیش از تاریخ تا امروز (متن) سفالگری، خوشنویسی و کتیبه‌نگاری

97896444582242

سیری در هنر ایران: از دوران پیش از تاریخ تا امروز (متن) فرش و فرشبافی، فلزکاری، هنرهای فرعی: آرایه‌ها و موسیقی

97896444582482

سیری در هنر ایران: از دوران پیش از تاریخ تا امروز (متن) معماری دوران اسلامی

97896444581562

سیری در هنر ایران: از دوران پیش از تاریخ تا امروز (متن) هنر نقاشی، کتاب‌آرایی و پارچه‌بافی

97896444582312

101 شعر ماندگار: گزیده اشعار غنایی فارسی از آغاز تا امروز

97896436337835

فرهنگ زبان پهلوی (پهلوی - فارسی - انگلیسی): A - Ā

97896445728211

شاهنامه فردوسی (بر پایه چاپ مسکو - 1963) مقابله با نسخه‌های فلورانس و چاپ خالقی مطلق ...

97896469742411

صحیفه‌های زمینی: بررسی ساختار هوس‌نامه(رمانس)

97896436322121

خاستگاه آگاهی در فروپاشی ذهن دوجایگاهی

97896441619643

جزیره‌ای در ماه: گزیده اشعار عاشقانه

97896436305152

خواهران برونته

97896436333941

جین آستین

97896436335541

فرهنگ زبان پهلوی (پهلوی - فارسی - انگلیسی): G - B

97896445740161

فرهنگ زبان پهلوی (پهلوی - فارسی - انگلیسی): N - H

97896445740231

پرده‌های نای: گزیده داستانهای مثنوی

9789643636708903

خاستگاه آگاهی در فروپاشی ذهن دوجایگاهی (کتاب‌های یکم، دوم و سوم)

978964329134117

درآمدی به روایت‌شناسی

97896436329604

پست های هوشنگ رهنما