سیدحمیدرضا منوری

هیچ مشخصاتی ثبت نشده است

کتاب های سیدحمیدرضا منوری

book titlebook ISBNbook Edition No

ویروس‌شناسی مصور

97860051623561

مجموعه سوالات ویروس‌شناسی تخصصی (همراه با پاسخ تشریحی) برای دانشجویان ویروس‌شناسی، باکتری‌شناسی، میکروب‌شناسی، پزشکی و علوم آزمایشگاهی

97860051730621

نکات داغ ویروس‌شناسی ویژه رشته‌ی: ویروس‌شناسی، باکتری‌شناسی، انگل‌شناسی و میکروب‌شناسی مواد غذایی

97860042231881

پست های سیدحمیدرضا منوری