محمدهاشم رستمی

 عکس پروفایل محمدهاشم رستمی
نام : محمد هاشم نام خانوادگي : رستمي متولد : 1318 – طبس بيوگرافي : ديپلم رياضي را در سال 1338 از دبيرستان ابومسلم مشهد ليسانس رياضي را در سال 1341 از دانشسراي عالي تهران تدريس از سال1341 عضو شوراي برنامه ريزي و تأليف كتب درسي (شاخه نظري) وزارت آموزش و پرورش از سال 1350 برنامه ريزي و تأليف چند كتاب درسي رياضي در مقطع هاي دبستان و دبيرستان عضو شوراي رياضي دفتر آموزش ضمن خدمت ارائه طرح آموزش مستمر دبيران رياضي را با همكاري استادان دانشگاه و مراكز تربيت معلم و كارشناسان دفتر برنامه ريزي تهيه كرديم و در چهارمين كنفرانس آموزش رياضي ايران عضو گروه رياضي انتشارات مدرسه عضو هيأت تحريريه مجله رياضي برهان عضو انجمن رياضي و عضو شوراي برنامه ريزي دفتر تأليف رشته هاي فني و حرفه اي وزارت آموزش و پرورش تأليف حدود 20 كتاب آموزشي با مشاركت اساتيد تأليف حدود 30 كتاب آموزشي معرفي يكي از آثار
شهر محل تولد
:
طبس

کتاب های محمدهاشم رستمی

book titlebook ISBNbook Edition No

دایره‌المعارف هندسه: هندسه فضایی (کره)

9789640804094

مقاطع مخروطی

97896438581002

کتاب کار هندسه 1: برای دانش‌آموزان سال دوم دبیرستان: رشته‌های ریاضی فیزیک و علوم تجربی

97896438580702

کتاب کار هندسه 2: برای دانش‌آموزان سال سوم دبیرستان، رشته‌ی ریاضی و فیزیک

97896438591142

دانشنامه‌ی مثلثات: قابل استفاده برای دانش‌آموزان دبیرستان، داوطلبان المپیادهای ریاضی، داوطلبان ورود به مدارس تیزهوشان، دانشجویان رشته‌های ریاضی و تربی

97896439589301

دایره‌المعارف هندسه: ویژگیهای توصیفی دایره در هندسه مسطحه

97896435390614

دایره‌المعارف هندسه: ویژگیهای توصیفی شکلهای هندسی در هندسه مسطحه

97896435387365

دایره‌المعارف هندسه: رابطه‌های متری مربوط به نسبت پاره‌خطها در هندسه مسطحه

97896435312944

دایره‌المعارف هندسه: هندسه فضایی (نقطه، خط، صفحه، فرجه، کنج و چندوجهی)

97896435393682

دایره‌المعارف هندسه: رابطه‌های متری در دایره

97896435312873

دایره‌المعارف هندسه: رابطه‌های متری در مثلث و دایره‌های محیطی و محاطی و دایره‌های دیگر

97896443656523

دایره‌المعارف هندسه: رابطه‌های متری در مثلثهای ویژه (مثلث متساوی‌الاضلاع، مثلث متساوی‌الساقین، ...)

97896443681962

هندسه تحلیلی (بردار، خط و صفحه در فضا)

97896438517676

فرهنگ ریاضیات

97896435363815

دایره‌المعارف هندسه

97896443699642

دایره‌المعارف هندسه: هندسه فضایی (چندوجهی‌های منتظم، منشور، متوازی السطوح، مکعب مستطیل و مکعب)

97896435395282

دایره‌المعارف هندسه: هندسه تحلیلی (در صفحه)

97896408066161

دایره‌المعارف هندسه: تبدیلهای هندسی در هندسه مسطحه (انتقال، دوران، ...)

97896435325501

ریاضیات سال سوم (رشته علوم تجربی)

97896435328571

دایره‌المعارف هندسه: تبدیلهای هندسی در صفحه و فضا (قطب و قطبی، انعکاس، تبدیلهای آفین و تصویری)

97896435334101

هندسه تحلیلی (بردار، خط و صفحه در فضا)

97896435332811

تفریح اندیشه با بازیهای عددی

97896460053964

دایره‌المعارف هندسه: مکان هندسی و پوش در هندسه مسطحه

97896435346221

هندسه تحلیلی (بردار، خط و صفحه در فضا)

97896435352612

تمرین ریاضی سال اول ابتدایی

978964614700314

دایره‌المعارف هندسه: ویژگیهای توصیفی شکلهای هندسی در هندسه مسطحه

97896435348752

دایره‌المعارف هندسه: رسم شکلهای هندسی در هندسه مسطحه (نقطه، پاره‌خط، نیمخط، خط راست و زاویه)

97896435358031

دایره‌المعارف هندسه: رسم شکلهای هندسی در هندسه مسطحه (چند ضلعی، دایره، بیضی، هذلولی و سهمی)

97896435366641

دایره‌المعارف هندسه: رسم شکلهای هندسی در هندسه مسطحه رسم مثلث (مثلث در حالت کلی، مثلث متساوی...)

97896435362061

تمرین ریاضی سال دوم دبستان

978964600506810

پرسش‌های چهارگزینه‌ای با پاسخ‌های تشریحی: هندسه 1

97896438504251

پرسش‌های چهارگزینه‌ای با پاسخ‌های تشریحی: هندسه 2

97896438504181

ریاضیات سال سوم (رشته علوم تجربی)

97896435387813

تمرین ریاضی سال دوم دبستان

978964600507512

خودآموز هندسه 1: سال دوم دبیرستان

97896438570661

هندسه‌ی همراه

97896439566391

کتاب کار هندسه 1: برای دانش‌آموزان سال دوم دبیرستان: رشته‌های ریاضی فیزیک و علوم تجربی

97896438580701

ریاضی عمومی 1 و 2 (رشته تجربی پیش‌دانشگاهی)

97896438507463

مقاطع مخروطی

97896438581001

تمرین ریاضی (1) سال دوم دبستان

978964323750912

تمرین ریاضی (2) سال دوم دبستان

978964323751613

دایره‌المعارف هندسه: هندسه فضایی (هرم، استوانه، مخروط)

97896438561821

دایره‌المعارف هندسه: تبدیلهای هندسی در هندسه مسطحه (انتقال، دوران، تقارن مرکزی، تقارن محوری و تجانس)

97896435325502

اول دبستان

1

تمرین ریاضی سال اول ابتدایی

2

تمرین ریاضی سال اول ابتدایی (کتابچه دوم)

2

تمرین ریاضی سال اول ابتدایی (کتابچه نخست)

3

تمرین ریاضی سال اول ابتدایی

3

جبر پایه

2

دوره کامل هندسه علوم تجربی

2

دائره‌المعارف مسائل هندسه: خواص توصیفی اشکال هندسی (نقطه، خط، زاویه، مثلث، چهار ضلعی و دایره)

1

تمرین ریاضی دوم دبستان

2

جبر پایه: برای دانش‌آموزان سال سوم رشته تجربی و ریاضی و پیش‌دانشگاهی

6

دایره‌المعارف مسائل هندسه: خواص توصیفی اشکال هندسی (نقطه، خط)

2

تمرین ریاضی اول ابتدایی

10

تمرین ریاضی

3

دایره‌المعارف مسائل هندسه: خواص توصیفی اشکال هندسه (نقطه، خط، زاویه، مثلث، چهارضلعی و دایره)

3

دایره‌المعارف مسایل هندسه: خواص توصیفی اشکال هندسی (نقطه، خط، زاویه، مثلث، چهارضلعی و دایره)

97896443633754

جبر پایه: برای دانش‌آموزان سال چهارم رشته تجربی و ریاضی و پیش‌دانشگاهی

97896443638876

جبر پایه: برای دانش‌آموزان سال سوم رشته علوم تجربی، ریاضی و فیزیک و پیش‌دانشگاهی نظام جدید

97896443609618

دایره‌المعارف هندسه: رابطه‌های متری در دایره

97896443656071

دایره‌المعارف هندسه: رابطه‌های متری مربوط به نسبت پاره‌خطها در هندسه مسطحه

97896443656761

جبر پایه: برای دانش‌آموزان سال سوم رشته علوم تجربی، ریاضی و فیزیک و پیش‌دانشگاهی نظام جدید

97896443680739

دایره‌المعارف هندسه: ویژگیهای توصیفی دایره در هندسه‌مسطحه

97896443673731

دایره‌المعارف هندسه: ویژگیهای توصیفی شکلهای هندسی در هندسه مسطحه

97896443669871

مکان هندسی: مکانهای هندسی وابسته به نقطه‌های ثابت (یک نقطه، دو نقطه، سه نقطه، ...)

97896435308461

دایره‌المعارف هندسه: رابطه‌های متری در مثلث و دایره‌های محیطی و محاطی ...

97896435312702

دایره‌المعارف هندسه: مقطع‌های مخروطی (موضوع مخروطات و مقطع‌های مخروطی، دایره، بیضی)

97896408148261

دایره‌المعارف هندسه: مقطع‌های مخروطی (هذلولی، سهمی و خواص مشترک مقطع‌های مخروطی)

97896408148191

دایره‌المعارف هندسه: هندسه تحلیلی (در فضا) (بردار، صفحه، خط، خط و صفحه، تصویر،‌ تقارن، مختصات قطبی، استوانه‌ای و کروی)

97896408148331

پست های محمدهاشم رستمی