علی احمدی‌ابراهیمی‌زاده

هیچ مشخصاتی ثبت نشده است

کتاب های علی احمدی‌ابراهیمی‌زاده

book titlebook ISBNbook Edition No

نمونه پروژه‌های شماتیک و گام به گام Primavera enterprise

97896437748371

مدیریت پروژه با پریماورا 8.1: Primavera P6 Profesional R8.1

97896437755131

آموزش کاربردی و شماتیک MSP 2013

97896437769161

آموزش کاربردی Primavera Enterprise 6.0

97896437744791

برنامه‌ریزی و کنترل پروژه‌های تامین تجهیزات با Primavera 16.1

97860047301291

مدیریت پروژه‌های سیویل با Primavera 8.3

97860065299362

پست های علی احمدی‌ابراهیمی‌زاده