عباس تدین

هیچ مشخصاتی ثبت نشده است

کتاب های عباس تدین

book titlebook ISBNbook Edition No

نگاهی به جرایم و مجازات‌های نیروهای مسلح ایران و فرانسه

97860011416211

قانون آیین دادرسی کیفری نیروهای مسلح ایران و فرانسه

97860011448681

تحصیل دلیل در آیین دادرسی کیفری (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه)

97896451118213

قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه

97896486602101

آیین دادرسی کیفری

97860011403032

تازه‌های علوم جنایی: مجموعه مقاله‌ها

97896451116782

حقوق جزای بین‌الملل: شرح کلیات اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی

97860011437482

اصول دادرسی منصفانه، از نظر تا عمل: درس گفتارها و درس نوشتارهایی از استادان حقوق جزایی ایران

97860011465651

حقوق کیفری تطبیقی اطفال

97896451191791

قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه

97860011478453

قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه

97860011421612

قانون آیین دادرسی کیفری مشتمل بر: قانون مصوب 1392/12/4 با الحاقات و اصلاحات 1394/3/24، الحاق قانون ...

97860078960752

بایسته‌های آیین دادرسی کیفری: مطابق با سرفصل‌های آموزشی دانشگاه ویژه دانشجویان، داوطلبان آزمون وکالت، قضا، ...

97860078965322

دانشنامه علوم جنایی اقتصادی

97896451189812

پست های عباس تدین