فرهاد جمهری

هیچ مشخصاتی ثبت نشده است

کتاب های فرهاد جمهری

book titlebook ISBNbook Edition No

روانشناسی سلامت

97860032802811

نظریه‌های شخصیت

978964905106211

روانشناسی رشد: نوجوانی، بزرگسالی (جوانی، میانسالی و پیری)

97860055272236

تفاوتهای فردی

97896431808054

روانشناسی رشد (2): نوجوانی، جوانی، میانسالی، پیری

97896463331546

بهزیستی درمانی: پروتکل درمان و کاربست‌های بالینی

97860086944411

تشخیص و درمان اختلال‌های شخصیت (براساس DSM-5)

97860035112551

روان‌شناسی مثبت‌نگر با رویکرد بهزیستی

97860087540911

روان‌شناسی شخصیت: حوزه‌های دانش درباره ماهیت انسان

97860035104872

ارتباط داشتن، انگیختن، درک کردن: یک منبع مونتسوری بهبود تعامل مثبت با افراد مبتلا به زوال عقل

97860096311861

روان‌شناسی سلامت: مباحثی در روان‌شناسی کاربردی

97860068958883

پست های فرهاد جمهری