محمدرضا خانی

 عکس پروفایل محمدرضا خانی
مدیرنشرخانیران

کتاب های محمدرضا خانی

book titlebook ISBNbook Edition No

بیماری‌های عفونی

97896481504761

راهنمای امور اداری و مالی (کارگزین و حسابدار خود باشیم)

97860058791861

زبان عمومی و تخصصی کارشناسی ارشد (1) (رشته‌های مهندسی بهداشت محیط، مهندسی محیط زیست (کلیه گرایشها) و مهندسی طراحی محیط زیست)

97896480338545

روش‌های تقطیر خورشیدی در سیستم‌های نمک‌زدایی آب

97860056214332

مهندسی آب و فاضلاب: مکانیک سیالات: ویژه آزمونهای تخصصی کارشناسی ارشد و دکتری (Ph.D) کلیه رشته‌های فنی مهندسی

97860056218912

کلیات مهندسی بهداشت (مبارزه با ناقلین، بهداشت پرتوها، سر و صدا): ویژه آزمون‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته‌های مختلف و آزمون‌های استخدامی

97860056217922

مجموعه تست و پاسخ (8 از 9) کلیات خدمات بهداشتی 1: حشره‌شناسی پزشکی، سموم و بهداشت مواد غذایی اختصاصی رشته بهداشت محیط (کاردانی به کارشناسی)

97896480335407

مجموعه تست و پاسخ (9 از 9) کلیات خدمات بهداشتی (2) [بهداشت مسکن و اماکن عمومی، بهداشت پرتوها و بهداشت حرفه‌ای] اختصاصی رشته بهداشت محیط ...

97896480335577

مواد زائد جامد: ویژه آزمون‌های تخصصی کارشناسی ارشد و دکتری (Ph.D)

97860056210446

راهنمای کاربردی مدیریت پسماند

97896484666521

راهنمای کاربردی مدیریت پسماند

97896484666211

بیماری‌های پوست، مو و ناخن

97896479357223

بیماری‌های عفونی

97896479357392

شیمی آلاینده‌ها: ویژه آزمون‌های تخصصی کارشناسی ارشد و دکتری (Ph.D)

97896480332126

مهندسی فاضلاب: تصفیه و استفاده مجدد

97860056212801

مهندسی فاضلاب: تصفیه و استفاده مجدد

97860056212731

امنیت جهانی آب: فرصت‌ها و تهدیدها

97860056214261

والتر بنیامین: زندگی، آثار، تاثیرات

97896420911021

بهداشت آب: ویژه آزمونهای کاردانی به کارشناسی

978964803307610

سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط کار

97896410152771

مجموعه تست و پاسخ (5 از 9) مواد زائد جامد: اختصاصی رشته بهداشت محیط (کاردانی به کارشناسی)

97896480330839

کلیات خدمات بهداشتی 1: حشره‌شناسی پزشکی و سموم، بهداشت مواد غذایی ...

97896480331209

بیماری‌های عفونی

97860021500281

شیمی آلاینده‌ها: ویژه آزمون‌های تخصصی کارشناسی ارشد و دکتری (Ph.D)

97860056215327

زبان عمومی و تخصصی دکتری (Ph.D)

97896480332741

مهندسی آب: ویژه آزمون‌های تخصصی کارشناسی ارشد و دکتری (PH.D)

97896480332369

هیدرولیک و مکانیک سیالات: ویژه آزمونهای تخصصی کارشناسی ارشد و دکتری (Ph.D) بهداشت محیط و محیط زیست

97896480332987

تحقیق در عملیات

97896445937279

شیمی آب و فاضلاب مجموعه تست و پاسخ ویژه آزمونهای کاردانی به کارشناسی

978964803310610

میکروبیولوژی آب و فاضلاب: ویژه آزمونهای کاردانی به کارشناسی

978964803311310

آب و آلودگیهای آن: ویژه آزمونهای تخصصی کارشناسی ارشد و دکتری (Ph.D)

978964803316811

مجموعه تست و پاسخ (2 از 9) هیدرولیک - پمپ و پمپاژ: اختصاصی رشته بهداشت محیط (کاردانی به کارشناسی)

978964803305210

دفع فاضلاب: مجموعه تست و پاسخ ویژه آزمونهای کاردانی به کارشناسی

978964803309010

میکروبیولوژی محیط: ویژه آزمونهای تخصصی کارشناسی ارشد و دکتری (Ph.D)

97896480332299

کلیات بهداشت محیط و محیط زیست (کاربرد سموم و مبارزه با ناقلین، صدا و صوت، ارزیابی زیست‌محیطی، آلودگی خاک) ویژه آزمونهای تخصصی کارشناسی ارشد و دکتری (P

978964803319915

بهداشت هوا: مجموعه تست و پاسخ ویژه آزمونهای کاردانی به کارشناسی

978964803306910

مواد زائد جامد: ویژه آزمون‌های تخصصی کارشناسی ارشد و دکتری (Ph.D)

978964803318211

آلودگی هوا: ویژه آزمونهای تخصصی کارشناسی ارشد و دکتری (Ph.D)

978964803320513

تصفیه فاضلاب: ویژه آزمون‌های تخصصی کارشناسی ارشد و دکتری (Ph.D)

978964803317510

مهندسی فاضلاب: ویژه آزمون‌های تخصصی کارشناسی ارشد و دکتری (Ph.D)

978964803324310

رویای قطره

97896428268651

سقوط به اعماق زمین

97860075420641

زبان عمومی و تخصصی کارشناسی ارشد (2): (رشته‌های مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست (زیستگاه‌ها و تنوع زیستی، آلودگی‌ها و ارزیابی و آمایش)، مدیریت، ...

97896480338474

مهندسی آب و فاضلاب: تصفیه آب: ویژه آزمون‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته‌های مختلف و آزمون‌های استخدامی

97860056218771

مهندسی آب و فاضلاب: تصفیه فاضلاب: ویژه آزمون‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته‌های مختلف و آزمون‌های استخدامی

97860056218081

مهندسی آب و فاضلاب: شیمی آب و فاضلاب: ویژه آزمون‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته‌های مختلف و آزمون‌های استخدامی

97860056217611

مهندسی آب و فاضلاب: میکروبیولوژی آب و فاضلاب: ویژه آزمون‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته‌های مختلف و آزمون‌های استخدامی

97860056217781

مهندسی آب و فاضلاب: هیدرولیک و پمپ: ویژه آزمون‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته‌های مختلف و آزمون‌های استخدامی

97860056218151

عزت‌نامه کدخدا عزت

97860060784891

نانوذرات در چرخه آب (ویژگی‌ها، تجزیه، تحلیل و اثر بر محیط زیست)

97860075421011

آلودگی‌های محیط‌‌زیست: آلودگی خاک (ضایعات، پسماندهای صنعتی و سموم): ویژه آزمون‌های کارشناسی ارشد و دکتری (Ph.D)

97860056219211

آلودگی‌های محیط‌‌زیست: آلودگی صنعتی (صوت، ارزیابی و پرتو) ویژه آزمون‌های کارشناسی ارشد و دکتری (Ph.D)

97860056219141

محاسبات فنی در مهندسی آب و فاضلاب

97860056211052

بهداشت، ایمنی و محیط زیست (H.S.E) در فرآیندهای صنعتی بر اساس معیارهای OSHA

97896428260704

سفر شگفت‌انگیز آب

97860075421181

دوست آبی من

97896428269712

تصفیه فاضلاب صنعتی

97860056211123

مهار هیولای 20 میلیون تنی

97860075421323

حقیقت و افسانه

97896444867082

آلودگی‌های محیط زیست: آلودگی پسماند (ویژه آزمون‌های کارشناسی ارشد و دکتری (Ph.D))

97860079880392

آلودگی‌های محیط‌‌زیست: آلودگی آب: ویژه آزمون‌های کارشناسی ارشد و دکتری (Ph.D)

97860056218462

آلودگی‌های محیط‌‌زیست: آلودگی هوا: ویژه آزمون‌های کارشناسی ارشد و دکتری (Ph.D)

97860056219452

مهندسی آب و فاضلاب: شیمی آب و فاضلاب: ویژه آزمون‌های کارشناسی ارشد و دکتری (Ph.D)

97860056219522

مهندسی آب و فاضلاب: مهندسی آب: ویژه آزمون‌های کارشناسی ارشد و دکتری (Ph.D)

97860056219382

مهندسی آب و فاضلاب: مهندسی فاضلاب: ویژه آزمون‌های تخصصی کارشناسی ارشد و دکتری (Ph.D)

97860056219902

مهندسی فاضلاب: تصفیه و استفاده مجدد

97860056212044

مهندسی فاضلاب: تصفیه و استفاده مجدد

97860056211674

مهندسی فاضلاب: تصفیه و استفاده مجدد

97860056211744

مهندسی فاضلاب: تصفیه و استفاده مجدد

97860056211984

آلودگی هوا و کنترل آن: ویژه آزمون‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته‌های مختلف و آزمون‌های استخدامی

97860056218222

سیستم‌های غشایی در تصفیه فاضلاب

97860056215012

مهندسی آب و فاضلاب: تصفیه فاضلاب: ویژه آزمون‌های کارشناسی ارشد و دکتری (Ph.D)

97860056219072

مهندسی آب و فاضلاب: میکروبیولوژی آب و فاضلاب: ویژه آزمون‌های کارشناسی ارشد و دکتری (Ph.D)

97860056219832

کلیات بهداشت محیط (1): صدا و صوت، بهداشت پرتوها، نور و ارزیابی اثرات توسعه ویژه آزمون‌های کارشناسی ارشد و دکتری (Ph.D)

97860056219762

کلیات بهداشت محیط (2) مبارزه با ناقلین، بهداشت شناگاهها، بهداشت مواد غذایی و گندزداها ویژه آزمون‌های کارشناسی ارشد و دکتری (Ph.D)

97860056219692

خوشه‌های معرفت و عرفان

97896469481431

شیمی محیط زیست (پرسشهای چهارگزینه‌ای همراه با پاسخنامه تشریحی)

97896435403571

کلیات خدمات بهداشتی: بهداشت حرفه‌ای (پرسشهای چهارگزینه‌ای و پاسخنامه تشریحی)

97896435405861

پرسشهای چهارگزینه‌ای زبان تخصصی گروه پزشکی

97896467616122

کلیات خدمات بهداشتی (بهداشت عمومی)

97896435405791

زبان تخصصی گروه پزشکی

97896435410261

پرسشهای چهارگزینه‌ای میکروبیولوژی محیط زیست 1(با تجدید نظر و تکمیل)

97896469660932

هیدرولیک: ویژه آزمونهای کاردانی به کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری (Ph.D) (فنی مهندسی، ...)

97896435400502

پرسشهای چهارگزینه‌ای میکروبیولوژی محیط زیست 2

97896469660792

پرسشهای چهارگزینه‌ای زبان تخصصی گروه پزشکی

97896456139123

مواد زائد جامد (با تجدید نظر و تکمیل)

97896456135543

هیدرولیک: ویژه آزمونهای کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری (Ph.D) (فنی مهندسی، کشاورزی و پزشکی)

97896435455293

تصفیه آب (خلاصه درس، پرسشهای چهارگزینه‌ای و پاسخنامه تشریحی)

97896435401354

کلیات خدمات بهداشتی (بهداشت محیط)

97896435405622

آلودگی هوا (با تجدید نظر و تکمیل)

97896435425732

پرسشهای چهارگزینه‌ای مهندسی فاضلاب

97896467613605

پرسشهای چهارگزینه‌ای نقشه‌برداری

97896467612788

مجموعه تست و پاسخ دفع فاضلاب (4 از 9) اختصاصی رشته بهداشت محیط (کاردانی به کارشناسی)

97896480330903

مجموعه تست و پاسخ (8 از 9) کلیات خدمات بهداشتی 1: حشره‌شناسی پزشکی، سموم و بهداشت مواد غذایی اختصاصی رشته بهداشت محیط (کاردانی به کارشناسی)

97896480335403

زبان عمومی و تخصصی کارشناسی ارشد (ویژه آزمون‌های تخصصی رشته‌های مختلف بهداشت محیط ...)

97896480332503

مواد زائد جامد: ویژه آزمون‌های کاردانی به کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری (Ph.D)

97896435485681

خاطرات زیارت خانه خدا و عتبات عالیات در خدمت راهنما

1

راهیان سفر روحانی

1

متن و ترجمه فارسی تفسیر شریف بیان السعاده فی مقامات العباده

1

کتاب دستور عملیات ریاضی کاربردی برای بهره‌برداران تصفیه‌خانه آب

97896469663071

پست های محمدرضا خانی