حمیدرضا جمالی

هیچ مشخصاتی ثبت نشده است

کتاب های حمیدرضا جمالی

book titlebook ISBNbook Edition No

میراث مشترک بشریت، مفهوم و کاربرد آن در حقوق بین‌الملل: اصول حاکم بر کاربرد میراث مشترک بشریت

9786009072873

میراث مشترک بشریت، مفهوم و کاربرد آن در حقوق بین‌الملل: چارچوب مفهومی

9786009072866

پست های حمیدرضا جمالی