داود صفدریان

 عکس پروفایل داود صفدریان

داود صفدریان متولد ۲۸ اسفند ۱۳۵۲ است، سرایش شعر را در دوران نوجوانی آغاز و بعدها با راهنماییهای مرحوم مهدی رستگار دبیر ادبیات خود، آنرا بطور جدی و حرفه ای دنبال کرد و سپس هنگام تحصیل در دانشگاه شهید بهشتی تهران (ملی سابق) و چاپ شعرهای خود در مطبوعات چالش بزرگتری را در زندگی هنری خود تجربه نمود.


در سال ۱۳۸۹ و در راستای چاپ کتاب اول خود مجموعه ای از شعرهایش که ترکیبی از دوبیتی و غزل است را با عنوان "می خوام دنبال خورشید راه بیفتم" و توسط انتشارات روزگار به زیر چاپ برد که غزلها مربوط به آغاز سرایندگی تا سال ۱۳۸۵ هستند و دوبیتی ها تا سال ۱۳۸۹.

.و بعد از آن فقط به دوبیتی پناه برد

علاقۀ خاصی به ایجاز در شعر و نهایتا" دوبیتی دارد که همین رویکرد خود اصلی ترین دلیل برای خلق، چاپ و انتشار کتاب دوم او با نام "من و باران و یک ماشین دربست" توسط یک ناشر خارجی و در سال۱۳۹۳گردید که تنها شامل دوبیتی است.

تاریخ تولد
:
1352/12/28

کتاب های داود صفدریان

book titlebook ISBNbook Edition No

می‌خوام دنبال خورشید راه بیفتم

97896437429041

من و باران و یک ماشین

97860095305191

پست های داود صفدریان