ناصر مقبلی

دکتر  عکس پروفایل ناصر مقبلی
من ناصر مقبلی متولد 1317 خورشیدی در خیابان مولوی، ساعت مشیر السلطنه هستم.پدر، شادروان آقای احمد مقبلی دارای لیسانس حقوق و لیسانس ریاضی بودند و سال ها به تدریس ریاضی، بیشتر هندسۀ ترسیمی و رقومی در دبیرستان ها اشتغال داشتند. سپس سال های درازی ریاست دبیرستان حکیم نظامی و سپس دبیرستان دارالفنون را به عهده داشتند و بعد در زمان ریاست روانشاد استاد دکتر حسابی در دانشکده علوم دانشگاه تهران به دانشکده علوم منتقل شدند و عالوه بر تدریس ریاضی برای دانشجویان سال اول رشته ریاضی ریاست دفتر دانشکده را در زمان ایشان و نیز در زمان ریاست شادروان استاد دکتر محسن هشترودی به عهده داشتند. من شش سال ابتدایی از 1324 تا 1330 خورشیدی در دبستان رازی که دبستانی نوبنیاد در ساعت مشیرالسلطنه بود گذراندم و سپس در 1330 برای تحصیالت متوسط به دبیرستان البرز به ریاست روانشاد استاد دکتر محمد علی مجتهدی رفتم. ایشان در سال 1336 تدریس درس مکانیک را هم در ششم دبیرستان در رشتۀ ریاضی به عهده داشتند. شادروان آقای احمد مقبلی و نوه ها پس از اخذ دیپلم ریاضی از دبیرستان البرز در 1336 برای تحصیل در رشته فیزیک وارد دانشکدۀ علوم دانشگاه تهران شدم. در سال 1339 لیسانس فیزیک را از این دانشکده گرفتم و در همان سال 1339 با صالح دید شادروان استاد دکتر حسابی با عنوان دبیر آزمایشگاه های اپتیک به کار در این آزمایشگاه ها مشغول شدم. الزم به یادآوری است که ما آخرین دورۀ سه ساله بودیم و بعد از ما لیسانس فیزیک به صورت چهار ساله و ترمی تبدیل شد. در سال 1343 دانشنامۀ کارشناسی ارشد )فوق لیسانس( خود را در رشتۀ فیزیک از دانشکده علوم دانشگاه تهران گرفتم. الزم به توضیح است که این اولین دوره کارشناسی ارشد در رشتۀ فیزیک بود و پس از گذراندن واحدهایی کار پژوهشی را در اپتیک میکرو موج ها با استاد ارجمند جناب آقای دکتر حسابی به انجام رسانیدم. سپس در سال 1345 به دانشگاه ساتمپتون انگلستان رفتم و به تحصیل در رشتۀ لیزر که چند سالی بود اختراع شده بود و در آن موقع بیشتر میزر نوری خوانده می شد پرداختم و پس از یک سال و نیم که مدت بورس من بود با اخذ دیپلم پس از لیسانس در رشتۀ کوانتوم الکترونیک به ایران برگشتم و به ادامۀ کار در آزمایشگاه های اپتیک و تدریس درس دیدگانی فیزیکی برای دانشجویان سال دوم فیزیک پرداختم. تا سال 1372 که بازنشسته شدم با عنوان مربی گروه فیزیک به تدریس نظری و عملی اپتیک در این گروه اشتغال داشته ام. در طی این سال ها از راهنمایی ها و توجهات استاد گرانقدر جناب آقای دکتر حسابی به مدت حدود 25 سال برخورد دار بوده ام. من یک سال در مدرسۀ عالی تلویزیون اپتیک هندسی و چندین سال در دانشگاه صنعتی شریف اپتیک موجی تدریس کرده ام. سال های درازی در مؤسسۀ انتشارات فاطمی به ترجمه یا ویرایش کتاب های علمی و کمک درسی اشتغال داشته ام و چندین سال در سمت سردبیر مجلۀ علوم پایۀ گنجینه خدمت کرده ام. من از سال 1379 در گروه واژه گزینی اپتیک و سپس در گروه واژه گزینی فیزیکفرهنگستان زبان و ادب فارسی به کار مشغول هستم.
پیشوند نام
:
دکتر
نام
:
ناصر
نام خانوادگی
:
مقبلی
ملیت
:
ایرانی
شهر محل تولد
:
تهران

کتاب های ناصر مقبلی

book titlebook ISBNbook Edition No

المپیادهای جهانی فیزیک: مسئله‌ها و پاسخ‌های تشریحی 1386-1372

97896431847042

مکانیک کوانتومی

97896438822971

100 اختراع که جهان را تغییر دادند

97896431840705

آشنایی با تابش یوننده، انرژی هسته‌ای و ذرات بنیادی

97896408100191

پرسش‌ها و مسئله‌های تکمیلی فیزیک 1 و 2: دوره پیش‌دانشگاهی (رشته‌های علوم ریاضی و علوم تجربی)

97896431848341

فیزیک 3 و آزمایشگاه: سال سوم آموزش متوسطه نظری (رشته علوم تجربی)

97896431849887

دانشنامه‌ی فیزیک: ک - ی و نمایه

9789640407523

فیزیک پایه: نور و فیزیک نوین

97896431800349

فیزیک دانشگاهی (مکانیک، شاره‌ها، موج، گرما)

97860053040771

کتاب راهنمای مطالعه و کار فیزیک 2: رشته‌ی صنعت

97860010313041

فیزیک 2

1

مکانیک و پرتوزایی

97896408002942

آزمایشهای فیزیک

97896431804307

لیزر: تکنولوژی جدید نور

97896431813905

مبانی فیزیک: شاره‌ها، موجها، مبانی نور و فیزیک جدید

97896438827542

مبانی فیزیک: مکانیک و گرما

978964388191710

فیزیک و آزمایشگاه شاخه‌ی: متوسطه‌ی فنی و حرفه‌ای ...

97860050844501

مبانی فیزیک: الکتریسیته و مغناطیس

97896438819316

نیروها و گرانش

97896431851143

الکتریسیته و مغناطیس

97896459735978

فیزیک دانشگاهی: الکتریسیته، مغناطیس، موج‌های الکترومغناطیسی

97860053042821

مبانی برق رشته‌ی الکترونیک - الکتروتکنیک زمینه‌ی صنعت شاخه‌ی متوسطه‌ی فنی و حرفه‌ای

97860050847951

مکانیک کوانتومی: مفاهیم کاربردی

97896438839042

فیزیک 1 و آزمایشگاه سال اول دبیرستان

978964318447623

فیزیک 3 و آزمایشگاه: سال سوم آموزش متوسطه نظری (رشته ریاضی و فیزیک)

97896431848033

فیزیک (1) و آزمایشگاه: کتاب دانش‌آموز سال اول دبیرستان

97896448285151

مبانی فیزیک: الکتریسیته و مغناطیس

97896438837683

فیزیک پایه 1: مکانیک

97896497520681

فیزیک 2 و آزمایشگاه: سال دوم متوسطه نظری (رشته‌های علوم تجربی، ریاضی و فیزیک)

97896431846058

پیش‌بینی، مشاهده، توضیح: فیزیک

97896408077981

فیزیک جدید: آشنایی با رفتار موجی - ذره‌ای نور

97896408075521

موج‌ها و جهان ما

97896408002562

فیزیک جدید: آشنایی با نسبیت خاص

97896408081151

میدان‌ها و نیروها

97896408003002

مبانی فیزیک: مکانیک و گرما

97896438831029

الکترومغناطیس: از مقدماتی تا پیشرفته

97896408096861

فیزیک تجربی از مقدماتی تا پیشرفته

97896408097091

فیزیک جدید: از مقدماتی تا پیشرفته

97896408096931

موج و گرما: از مقدماتی تا پیشرفته

97896408096791

مکانیک: از مقدماتی تا پیشرفته

97896408096621

آشنایی با ماهیت اتم

97896408099831

نورشناسی هندسی

97896431834933

درک فیزیک با رویکرد تصویری

97896438577454

100 دانشمند که جهان را تغییر دادند

97896431840638

100 اختراع که جهان را تغییر دادند

97896431840706

الکتریسیته و فیزیک گرما

97896408020692

دوره درسی فیزیک: تمرینها و مسائل

97896431809289

مبانی فیزیک: الکتریسیته و مغناطیس

97896438845743

کتاب کار فیزیک (2): پرسش، تمرین و فعالیت‌های تکمیلی رشته ریاضی فیزیک ویژه یازدهمی‌ها

97896408133791

کتاب کار فیزیک (2): پرسش، تمرین و فعالیت‌های تکمیلی رشته علوم تجربی ویژه یازدهمی‌ها

97896408133861

آموزش فیزیک با رویکرد پدیده‌محور

97896408128391

مبانی فیزیک: شاره‌ها، موج‌ها، مبانی نور و فیزیک جدید

97896438848332

فیزیک 1 و 2 دوره پیش‌دانشگاهی رشته علوم تجربی

97896431830801

فیزیک (1) دوره پیش‌دانشگاهی - رشته علوم ریاضی

97896431832401

فیزیک 2 دوره پیش‌دانشگاهی: رشته علوم ریاضی

97896431832572

بانک آزمون فیزیک پایه

97896431800413

راهنمای مطالعه فیزیک پایه: خلاصه مطالب مهم، اصول و معادلات و ...

97896431800582

انرژی

97896431810865

الکتروستاتیک

97896431824653

امواج مکانیکی و الکترومغناطیسی

97896431825573

القای الکترومغناطیسی و جریان متناوب

97896431831963

فیزیک 1 دوره پیش‌دانشگاهی رشته علوم تجربی

97896431836601

مبانی فیزیک: شاره‌ها - امواج - مبانی نور و فیزیک نوین

97896458827522

جریانهای الکتریکی

97896431806833

دوره درسی فیزیک: مکانیک، گرما، فیزیک مولکولی

97896431808985

لیزر: تکنولوژی جدید نور

97896431813904

فیزیک (1) دوره پیش‌دانشگاهی - رشته علوم ریاضی

97896431836462

مبانی فیزیک: مکانیک و گرما

97896459734988

آزمایشهای فیزیک

97896431804305

گرما و ترمودینامیک

97896431829084

دوره درسی فیزیک: الکتریسیته و مغناطیس

97896431809045

دوره درسی فیزیک: نوسانها و امواج، نورشناسی، فیزیک اتمی و هسته‌ای

97896431809115

مبانی فیزیک: الکتریسیته و مغناطیس

97896458820807

مکانیک

97896431828234

100 اختراع که جهان را تغییر دادند

97896431840701

فیزیک 2 دوره پیش‌دانشگاهی: رشته علوم تجربی

97896431836771

فیزیک 2 دوره پیش‌دانشگاهی: رشته علوم ریاضی

97896431836531

پرسش‌ها و مسئله‌های تکمیلی فیزیک 1 و آزمایشگاه

97896431842231

فیزیک 1 و آزمایشگاه سال اول دبیرستان

978964318331822

فیزیک 3 و آزمایشگاه: سال سوم آموزش متوسطه نظری (رشته ریاضی و فیزیک)

97896431834009

فیزیک 3 و آزمایشگاه: سال سوم آموزش متوسطه نظری (رشته علوم تجربی)

97896431834487

مبانی فیزیک: شاره‌ها، موجها، مبانی نور و فیزیک جدید

97896438814361

پرسش‌ها و مسئله‌های تکمیلی فیزیک 3 و آزمایشگاه: بر اساس شیوه‌های نوین ارزشیابی (رشته علوم تجربی)

97896431843911

فیزیک 2 و آزمایشگاه: سال دوم آموزش متوسطه نظری (رشته‌های علوم تجربی، ریاضی و فیزیک)

978964318343121

فیزیک 3 و آزمایشگاه: سال سوم آموزش متوسطه نظری (رشته ریاضی و فیزیک)

978964318340010

مبانی فیزیک: الکتریسیته و مغناطیس

97896438812833

آزمونهای فیزیک

1

از طلوع تا غروب: مفهوم انرژی خورشیدی

1

نورشناسی OPTLCS

1

آزمونهای فیزیک

3

فیزیک

1

بازآموزی فیزیک: برای داوطلبان آزمون دانشگاهها

1

دوره درسی فیزیک

2

فیزیک PSSC

2

فیزیک

97896457720846

مبانی فیزیک

97896401017352

مبانی فیزیک

97896401086421

کتاب کار به همراه نرم‌افزار تعاملی فیزیک (2) و آزمایشگاه: سال دوم دبیرستان رشته‌های علوم تجربی و ریاضی فیزیک

97896461339452

کتاب کار به همراه نرم‌افزار تعاملی فیزیک (3) و آزمایشگاه سال سوم دبیرستان رشته‌ی علوم تجربی

97896461334401

کتاب کار به همراه نرم‌افزار تعاملی فیزیک (3) و آزمایشگاه: سال سوم دبیرستان رشته‌ی ریاضی فیزیک

97896461331051

پست های ناصر مقبلی